Штефан Євгеній Васильович
д. т. н. професор
Професійний шлях та здобутки:
Освіта – Київський політехнічний інститут
Спеціальність – Динаміка та міцність машин (базова освіта)
Механіка деформованого твердого тіла ( кваліфікаційний рівень PhD )
Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (кваліфікаційний рівень DSc). Співавтор понад 270 наукових праць, у тому числі  монографії, 18 статей SCOPUS ((https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602673327), 80 статей у фахових виданнях,  6 патентів України.
Підготував трьох кандидатів наук, керівник трьох здобувачів PhD, Академік Національної академії наук вищої освіти України.
Наукові інтереси:
Наукове обґрунтування енергозберігаючих технологій перероблення та утилізації поліграфічних та пакувальних виробів.
Підвищення надійності та визначення залишкового ресурсу елементів технологічного обладнання поліграфічних та пакувальних виробництв.
Наукові основи інформаційних технологій проектування елементів обладнання різного технічного призначення.
Методи оброблення волого-насичених дисперсних матеріалів.
Керує кафедральною ініціативною науково-дослідною роботою «Розроблення обчислювальних методів для проектувальних розрахунків процесів та обладнання видавничо-поліграфічних і пакувальних виробництв».
Входить до складу редакційної колегії фахового наукового видання «Продовольча індустрія АПК».
Навчальні дисципліни, що викладаються:
Технології переробки і утилізації виробів, Проблемно-орієнтовані засоби управління, оцінювання контролю процесів видавничо-поліграфічного виробництва. Матеріально-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва.
Контакти:
моб. тел.: (050) 312-74-41
e-mail: eshtefan@ukr.net
кім. 41, 8 корп. ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського ( вул. Янгеля академіка, 1/37)