Вибіркові дисципліни

Нормативні документи:

Тимчасове положення про порядок реалізації студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про каталоги вибіркових дисциплін Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Каталоги вибіркових дисциплін:

Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Інститутський каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітніх програм