ВСТУП – БАКАЛАВРАТ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НМТ АБО СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО)

Вступ здійснюється на спеціальність 186 Видавництво та поліграфія, яка формує у студентів знання в галузі видавничо-поліграфічних технологій, процесів виготовлення видань на базі сучасних цифрових технологій та комп’ютерної техніки. Випускники спеціальності «Видавництво та поліграфія» керують сучасними процесами виготовлення різноманітних видань, удосконалюють класичні, цифрові та спеціальні види друку, працюють над підвищенням якості поліграфічного виконання друкованих видань, розробляють та впроваджують електронні, мультимедійні, інтерактивні інформаційні продукти на базі новітнього програмного забезпечення, вивчають ключові аспекти вебдизайну.

Основний фокус освітньої програми “Технології друкованих і електроних видань” направлений на підготовку конкуренто спроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії.

Даний рівень освіти дасть можливість студентам опанувати процеси розроблення й проектування технологічних процесів, конструювання, та підготовки до виробництва друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів, комбінованих видань; оброблення текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; отримати необхідні навички із апаратно-програмного забезпечення видавництва та поліграфії.

Наші випускники можуть працювати інженерами-технологами друкованих та електронних видань, графічними дизайнерами, дизайнерами мультимедійного контенту, дизайнерами поліграфічної продукції, а при обранні відповідної вільної траєкторії навчання – вебдизайнерами.

Увага!
Вся найактуальніша офіційна інформація щодо вступу розміщена на офіційному сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
https://pk.kpi.ua/entry-1-course/


Інша корисна інформація:

Інформація про освітню програму 

Структура освітньої програми

Інформація про акредитацію 

Відбіркова комісія

Освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» для вступників з тимчасово окупованих територій


Офіційні джерела інформації:

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Сайт Видавничо-поліграфічного інституту