Золотухіна Катерина Ігорівна
к.т.н., доцент, доцент кафедри репрографії

Професійний шлях та здобутки:
Закінчила з відзнакою Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «КПІ» у 2010 році за спеціальністю „Технологія друкованих видань”. З 2010 по 2013 рр. навчалася в аспірантурі Національного технічного університету України «КПІ». На викладацькій роботі у ВПІ НТУУ „КПІ” з 2011 року.
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Закономірності стабільного кольоровідтворення у технологіях друкування на пористих і невсотувальних поверхнях» і отримала ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини та процеси поліграфічного виробництва.
З 2016 року працює на посаді доцента. У 2018 році отримала атестат доцента.
Приймала участь у наукових дослідженнях кафедри репрографії за бюджетними темами НІЦ ПОІНТ ВПІ НТУУ «КПІ»:
1) № 2286-п «Розробка і дослідження гібридних фарб для нормалізації кольоровідтворення у технологічних процесах опорядження книжково-журнальної і пакувальної продукції» (№ 0109U002289 державної реєстрації НДР);
2) № 2463-п «Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотуваль-них поверхнях» (№ 0111U001470 державної реєстрації НДР);
3) № 2821п «Розробка і дослідження зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями для задруковування поліграфічної та пакувальної продукції плоским офсетним друком» (№ 0115U000207 державної реєстрації НДР).
За результатами наукової роботи «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» у співавторстві з Тетяною Клименко і Надією Талімоновою стала лауреатом щорічної премії Президента України для молодих вчених 2018 року (Указ Президента України №458/2017).
Автор понад 40 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них 1 монографія, 1 авторське свідоцтво, 10 патентів та 7 праць навчально-методичного характеру.Наукові інтереси:
Коло наукових інтересів – це проблеми додрукарських і друкарських процесів у сучасних способах виробництва поліграфічної продукції, стабілізація кольоровідтворення у технологіях друкування на пористих та невсотувальних поверхнях, апаратне і програмне забезпечення для оцінки якості і стабілізації технологічних процесів. Апаратно-програмні засоби для виготовлення етикетко-паковальної продукції, автоматизоване проектування паковань із використанням спеціалізованих програмних засобів.
Обґрунтування режимів та параметрів опрацювання аудіо- та відеоінформації, створення мультимедійного контенту для електронних видань, проектування інтерактивного та медіаконтенту.
Керівник ініціативної наукової теми № держ. реєстрації 0119U103565 — «Розроблення і дослідження технологій репродукування високолініатурними системами».

Навчальні дисципліни, що викладаються:
Прикладна комп’ютерна графіка, Технології електронних видань, Технології обробки інформації, Автоматизоване проектування видань і паковань, 3D моделювання і анімації, Виробництво спеціальних видів поліграфічної продукції, Створення базових проектів видавничо-поліграфічних комплексів, Проектування програмно-технічних комплексів мультимедійних видань, Проектування медіаконтенту.

Контакти:
роб. тел.: (044) 204 99 16
e-mail: savchenkokatya@bigmir.net
кім. 67, 8 корп. ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського