Віцюк Юлія Юріївна
к.т.н., доцент,
доцент кафедри репрографії
Професійний шлях та здобутки:
Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2008 році за спеціальністю фізичне матеріалознавство та отримала кваліфікацію інженера-дослідника. З 2007-2010 р. – навчання в аспірантурі та захист кандидатської дисертації на тему: «Забезпечення довговічності підшипників ковзання на основі міді та нікелю для удосконалення поліграфічних машин». У 2015 році отримала атестат доцента. З 17 червня по 19 липня 2019 р. проходила стажування у Навчальному Центрі Міжнародної корпорації PrintPromotion (м. Хемніц, Німеччина).Брала активну участь у виконанні держбюджетних тем: № 2140–п (№ державної реєстрації 0108U001474) «Розробка технології отримання і обробки композиційних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації» і № 2341 «Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва»
(№ державної реєстрації 0110U002325), та спільного Українсько–польського проекту науково-технічного співробітництва згідно Договору № М/215–2009 (№ державної реєстрації 0109U004529) «Вплив технології синтезу та фінішної обробки на оптимізацію властивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі нікелю та міді».За результатами наукової роботи “Технологія отримання і фінішна обробка підшипникових матеріалів для екстремалтних умов роботи” у співавторстві з Мельник Оксаною Олегівною та Хмілярчук Ольгою Іларіонівною стала лауреатом Премії НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи у 2011 році.

Ставала переможницею конкурсів НТУУ «КПІ» в номінації «Молодий викладач-дослідник – 2011» та «Молодий викладач-дослідник – 2013».

Автор понад 90 публікацій, з них 55 статей, опублікованих у фахових виданнях, 35 доповіді на конференціях різного рівня.

Наукові інтереси:
Підвищення працездатності та довговічності високошвидкісних вузлів тертя друкарських машин шляхом застосування нових технологій виготовлення підшипників на основі нікелю та міді, що базується на одержанні цілеспрямованих технологічних заходів, які забезпечують керованість експлуатаційними властивостями високообертових вузлів тертя.

Встановлення оптимальних технологічних режимів виготовлення та їх вплив на функціональні властивості підшипників ковзання, що призначені для екстремальних умов роботи у вузлах тертя поліграфічних машин; дослідження механізму формування антифрикційних плівок при високошвидкісному терті нових підшипників та його вплив на працездатність вузла тертя.

Навчальні дисципліни, що викладаються:
Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв; Управління якістю, метрологія, стандартизація та сертифікація у видавництві та поліграфії; Дизайн шрифтів, Ергономіка медіавиробництва.

Контакти:
e-mail: iuvitsiuk@gmail.com
кім. 56, 8 корп. ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського