Структура магістерської освітньо-наукової програми (вступ 2019 р.)

1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1 Патентознавство та інтелектуальна власність

3

2 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-1: Пректування інфраструктури виробництва

5

3 Менеджмент стартап-проектів

3

4 Практикум з іншомовного наукового спілкування-1

1,5

5 Наукова робота за темою магістерської дисертації-1:
Основи наукових досліджень

2

6 Технології переробки і утилізації виробів-1: Пакувальне виробництво

4

7 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-1: Проектування програмно-технічних комплексів мультимедійних видань

3

8 Технологічне забезпечення медіавиробництва-1: Аудіовізуальне опрацювання та кросплатформенні медіа

6,5

9 Створення базових моделей видавничо-поліграфічних комплексів

2

Цивільний захист*

1

Всього:

30

* Позакредитний модуль

 

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-2: Упровадження проектів

3,5

2 Наукова робота за темою магістерської роботи-2:
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

3

Н/Д з проблем сталого розвитку

2

3 Практикум з іншомовного наукового спілкування-2

1,5

4 Технології переробки і утилізації виробів-2: Переробка і утилізація виробів

3

5 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-2: Кросмедійні технології

4

6 Моделювання виробничих процесів

3,5

7 Засоби створення мультимедійних видань-1: Електронні медіа

3

8 Технологічне забезпечення медіавиробництва-2: Поелементне перетворення тонового зображення

3,5

9 Технології створення веб-систем -1

3

Всього:

30

 

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1 Н/Д з фундаментальної підготовки №1
Математичні методи оптимізації

4

2 Н/Д з фундаментальної підготовки №2
Математичне моделювання систем і процесів

4

3 Практикум з іншомовного наукового спілкування-3

1,5

4 Н/Д з педагогіки
Педагогіка вищої школи

2

5 Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв

4

6 Засоби створення мультимедійних видань-2: Програмні комплекси мультимедійних видань.
Системи створення навчальних дистанційних курсів

6

7 Технології створення
веб-систем -2

6

8 Наукова робота за темою магістерської роботи-2:
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2,5

Всього:

30

 

 

4 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Науково-дослідна практика

9

2. Виконання магістерської дисертації

21

  Всього:

30