Структура бакалаврської програми (вступ 2016-2018)

1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Вища математика – 1: Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до мат. аналізу.

5,5

2. Фізика – 1: Механіка і молекулярна фізика

3,0

3. Фізико-хімічні основи поліграфії – 1: Органічна і неорганічна хімія

4,0

4. Інженерна графіка

3,0

5. Теоретична і прикладна механіка

3,0

6. Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва– 1: Основи програмування та алгоритмічні мови

3,5

7. Вступ до спеціальності

4,5

8. Україномовні Н/Д (блок 2)

2,0

9. Іноземна мова – 1: Вступ до загально-технічної іноземної мови

1,5

10. Фізичне виховання

2,5

Всього:

32,5

 

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Вища математика – 2: Інтегральне числення. Функції однієї змінної. Диференціальні рівняння.

5,0

2. Фізика – 2: Електрика і магнетизм

3,0

3. Фізико-хімічні основи поліграфії – 2: Фізико-хімічні основи технологій поліграфічних виробництв

4,5

4. Прикладна комп’ютерна графіка

4,0

5. Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Організація баз даних

3,0

6. Технології видавничо-поліграфічних виробництв – 1:  Комп’ютеризовані редакційно-видавничі процеси

4,0

7. Основи електротехніки і електроніки

3,0

8. Історичні  Н/Д (блок 1)

2,0

9. Іноземна мова – 1: Вступ до загально-технічної іноземної мови

1,5

10. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Вища математика – 3: Елементи теорії поля і теорія рядів.

3,0

2. Фізика – 3: Оптика і квантова фізика

2,0

3. Обладнання видавництв і поліграфії – 1: Поліграфічне обладнання

2,0

4. Технології обробки інформації – 1: Теорія матриць. Статистичні основи обробки матриць

2,0

5. Екологічні  Н/Д

2,0

6. Іноземна мова – 2: Іноземна мова загального-технічного спрямування

1,5

7. Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 1: Загальне матеріалознавство

5,0

8. Технології видавничо-поліграфічних виробництв – 2: Додрукарські і друкарські процеси

5,0

9. Засоби проектування комп’ютерних видавничих систем – 1: Системне програмування та операційні системи

5,5

10. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 1: Основи системного аналізу і теорії систем

2,0

11. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

4 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Вища математика – 4: Основи теорії надійності

3,0

2. Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Видавничо-поліграфічні матеріали

3,5

3. Філософські Н/Д (блок 3)

2,0

4. Психологічні  Н/Д  (блок 4)

2,0

5. Іноземна мова – 2: Іноземна мова загального-технічного спрямування

1,5

6. Технології обробки інформації – 2: Теоретичні основи цифрового рисунку

2,5

7. Технології видавничо-поліграфічних виробництв – 3: Післядрукарські та обробні процеси

4,5

8. Засоби проектування комп’ютерних систем електронних видавництв – 2: Комп’ютерні мережі

2,5

9. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 2: Схемотехніка ЕОМ

2,5

10 Фотореєстраційні процеси – 1: Оптичні методи реєстрації інформації

1,5

11. Технології цифрового друку – 1: Технології термотрансферного і широкоформатного друку

4,5

 

12. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

5 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Теорія кольору

3,5

2. Технології обробки інформації – 3: Обробка текстової інформації

4,0

3. Обладнання видавництв і поліграфії – 2: Друкарське обладнання

2,0

4. Технології видавничо-поліграфічних виробництв  – 4: Спеціальні види друку

4,0

5. Засоби проектування комп’ютерних систем електронних видавництв – 3:
Системи автоматизованого проектування

4,5

6. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 3: Системотехніка КВС

2,5

7. Соціально-гуманітарні Н/Д №1 (блок 6)

2,0

8. Іноземна мова професійного спрямування – 1: Іноземна мова професійного спрямування

1,5

9. Фотореєстраційні процеси – 2: Процеси закріплення інформації на носіях

6,0

  Всього:

30

 

6 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Охорона праці та цивільний захист

4,0

2. Управління якістю у поліграфії (Метрологія)

4,0

3. Технології обробки інформації – 4:  Обробка графічної інформації

3,5

4. Правові Н/Д  (блок 5)

2,0

5. Іноземна мова професійного спрямування –  1: Іноземна мова професійного спрямування

1,0

6. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 4: Проектування і розрахунок КВС

3,0

7. Технології мережевих та локальних електронних видань – 1: Технології електронних видань

3,5

8. Мультимедійні технології відновлення раритетних видань

3,5

9. Технології створення веб сторінок – 1: Розроблення сайтів

4,5

10. Технології цифрового друку – 2: Технології 3D-друку

2,5

  Всього:

31,5

 

7 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Економіка і організація виробництва

3,0

2. Соціально-гуманітарні Н/Д №2 (блок 6)

3. Технології мережевих та локальних електронних видань – 2: Технології створення мультимедійних продуктів

4,0

4. Іноземна мова професійного спрямування – 2

1,5

5. Проектування і розрахунок видавничих та поліграфічних процесів – 1: Проектування технологічних процесів

3,5

6. Технології захисту електронних мультимедійних видань – 1: Технології захисту друкованих видань

2,5

7. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 5:

Технології підготовки періодичних електронних видань

2,5

8. 3D-моделювання та анімації

3,5

9. Автоматизоване проектування видань і паковань

3,5

10. Технології створення веб сторінок – 2: Конструювання шаблонів

3,0

  Всього:

27,0

 

8 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 6: Технології тестування електронних видань

3,5

2. Проектування і розрахунок видавничих та поліграфічних процесів– 2: Проектування і розрахунки виробничих процесів

3,5

3. Технології захисту електронних мультимедійних видань – 2: Технології захисту електронних та мультимедійних видань

2,5

4. Управління технологічними процесами

2

5. Переддипломна практика

5,0

6. Виконання атестаційної роботи

5,0

  Всього:

21,5