Наукова школа

Науково-педагогічні працівники та аспіранти кафедри репрографії спільно із колегами із кафедри Технології поліграфічного виробництва працюють в межах наукової школи «Технологічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва, техніки, процесів і систем репродукування», що була започаткована з 1978 року д.ф.н., проф. Гавришем А. П. Нині наукова школа, яку очолює д.т.н., проф. П. О. Киричок, входить у Міжнародний науково-методичний консорціум «PrintPromotion», Міжнародне коло вищих навчальних закладів з підготовки фахівців видавництва та поліграфії (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts).

Галузь науки в якій працює наукова школа є машини і процеси поліграфічного виробництва, машинознавство. Основні напрямки наукових досліджень школи: технологічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва, техніки, процесів і систем репродукування; механічна обробка високолегованих металів; автоматизація та роботизація виробництва; автоматизація машинобудування; підвищення міцності та зносостійкості поверхонь деталей машин і механізмів; автоматизація технологічної підготовки виробництва; поліграфічне машинобудування; електронні видання.

В межах наукової школи діє наукова група «Теоретичні основи та інжиніринг видавничо-поліграфічного виробництва» під керівництвом зав. кафедри репрографії, д.т.н., проф. О. М. Величко за участі НПП кафедри: д.т.н., проф. Штефана Є. В.; к.т.н., доц. Хохлової Р. А.; к.т.н., доц. Скиби В. М.; к.т.н., доц. Зоренка Я. В.; к.т.н., доц. Золотухіної К. І. та аспірантки Горової Т. В.