Золотухіна Катерина Ігорівна
к.т.н., доцент, гарант ОПП бакалавра «Технології друкованих і електронних видань», заступник директора з навчально-методичної роботи
Кабінет: 61-8
e-mail: zolotuhina.ekaterina@lll.kpi.ua

Освіта та професійна кар’єра

Освіта:

2015 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Закономірності стабільного кольоровідтворення у технологіях друкування на пористих і невсотувальних поверхнях».

2011-2013 рр. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».

2004-2010 рр. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність — технологія друкованих видань, кваліфікація — магістр видавничо-поліграфічної справи.

Досвід роботи:

З 2016 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.

2010-2015 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут  «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Робота на посадах асистента, старшого викладача.

2008-2010 рр. – ПП «Рекламна Агенція Да Вінчі».

Основні публікації

Автор понад 100 публікацій, близько 13 патентів, 1 монографія, 17 навчальних посібників.

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2105161/kateryna-zolotukhina/
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kyEm-Q8AAAAJ&hl=ru
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6915-0651
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192821041

Публікації Scopus / Web of Science:

 1. О. Velychko, K. Zolotukhina, Т. Rozum. The improvement of Dampening solution for offset printing // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — № 4 . — С. 37-43. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/74981
 2. K. Zolotukhina, S. Khadzhynova, О. Velychko, B. Kushlyk, O. Kushlyk-Dyvulska. Researching the interaction of different printed materials types with liquids // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2019. — № 3 . — С. 26-34. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.165856 Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/165856/170705
 3. Zolotukhina К., Velychko О. Optical characteristics of the imprints / Kateryna Zolotukhina, Olena Velychko // Fourteenth International Conference on Correlation Optics. — Chernivtsi. —Chernivtsi National University. — September 16-19, 2019. — Proc. of SPIE Vol. 11369 113690Z-1— 113690Z-5. — Р. 256-261.

Патенти:

 1. Патент України № 60660, МПК C09D 11/10. Фарба для офсетного друку / Величко О. М., Зоренко Я. В., Савченко К. І., Скиба В. М. — №u201014392; Заявл. 01.12.2010; Опубл. 25.06.2011, Бюл. №12.
 2. Патент України № 79218, МПК C09D 11/10. Біла друкарська фарба / Савченко К. І., Зоренко О. В., Розум Т. В., Величко О. М. — №u201213133; Заявл. 19.11.2012; Опубл. 10.04.2013, Бюл. №7.
 3. Патент України № 79758, МПК C09D 11/10. Допоміжний компонент для регулювання властивостей офсетної фарби, що закріплюється окислювальною полімеризацією / Савченко К. І., Зоренко Я. В., Скиба В. М., Величко О. М. — №u201213745; Заявл. 03.12.2012; Опубл. 25.04.2013, Бюл. №8.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 61117. Методика контролю друкарство-технічних властивостей технологічного середовища і його головних складників / Золотухіна К. І., Величко О. М. — Заявл. № 61483 від 11.06.2015; Опубл. 10.08.2015.
 5. Патент України № 106778, МПК С09D 11/00, В41М 1/00, В41М 3/00 Допоміжний засіб для корегування властивостей офсетних друкарських лаків / Золотухіна К. І., Зоренко Я. В., Скиба В. М., Величко О. М. — № u 2015 10288. Заявл.21.10.2015; Опубл. 10.05.2016, Бюл. №9.
 6. Патент України № 106083, МПК В41М 9/00. Спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин до друкування / Величко О. М., Золотухіна К. І., Розум Т.В., Скиба В. М., Чепурна К. О. — №u2015 11334; Заявл. 17.11.2015; Опубл. 11.04.2016, Бюл. №7.
 7. Патент України № 108080 Зволожувальний розчин для плоского офсетного друку / Величко О. М., Загородній Р. С., Золотухіна К. І., Зоренко Я. В., Скиба В. М. – № u 2016 01782. 25.02.2016; Опубл. 24.06.2016, Бюл. №12.
 8. Патент України № 108082. Спосіб приготування зволожувального розчину/ Величко О. М., Загородній Р. С., Золотухіна К. І., Зоренко О. В., Розум Т. В. — № u 2016 02496. 15.03.2016; Опубл. 24.06.2016, Бюл. №12.
 9. Патент України № 108088, МПК В41N 3/00, В41N 3/08. Спосіб підготовки зволожувального розчину для плоского офсетного друку / Величко О. М., Золотухіна К. І., Зоренко Я. В., Загородній Р. С. — № u 2016 03582. Заявл. 05.04.2016; Опубл. 24.06.2016, Бюл. №12.
 10. Патент України № 109719, МПК В41N 3/00, В41N 7/04, В408B 3/04. Спосіб очищення зволожувального апарата офсетних друкарських машин / Величко О. М., Золотухіна К. І., Зоренко Я. В., Кушлик Б. Р., Скиба В. М. — № u 2016 06784. Заявл.22.06.2016; Опубл. 25.08.2016, Бюл. №16.
 11. Патент Российской Федераци на изобретение № 2640271, МПК В41N 3/00, В41N 7/04, В408B 3/04. Способ очистки увлажняющего аппарата офсетных печатных машин / Величко Е. М., Золотухина Е. И., Зоренко Я. В., Кушлык Б. Р., Скиба В. Н. — Дата подачи заявки (2016131683/12(049237)): 01.08.2016. Дата государственной регистрации: 27.12.2017
 12. Патент Республики Беларусь на изобретение № 22185, МПК В41N 99/00, В41F 35/00. Способ очистки увлажняющего аппарата офсетных печатных машин / Величко Е. М., Золотухина Е. И., Зоренко Я. В., Кушлык Б. Р., Скиба В. Н. — Дата подачи заявки (№ а 20160276): 18.07.2016. Дата государственной регистрации: 26.06.2018.
 13. Патент Республики Беларусь на изобретение № 22184, МПК С09D 11/10. Вспомагательное средство для корректирования свойств офсетных печатных лаков / Золотухина Е. И., Зоренко Я. В., Скиба В. Н., Величко Е. М. — Дата подачи заявки (а 20160011/ u 20150392) : 18.11.2015. Дата государственной регистрации: 26.06.2018.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. Золотухіна К. І. Стабілізація параметрів відбитків у технологіях друкування на пористих і невсотувальних матеріалах [Текст] : монографія / К. І. Золотухіна, О. М. Величко.; за заг. ред. О. М. Величко. – К.: ВПК «Політехніка», 2016. – 160 с. ISBN 978-966-622-796-9
 1. Величко О. М. Матеріали зі спеціальними властивостями [Текст] : навч. посіб. з грифом УАД / О. М. Величко, С. Ф. Гавенко, К. І. Золотухіна — Львів: УАД, 2016. — 155 с. — Електронне видання: назва з екрану. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18093 ISBN 978-966-322-437-4
 2. Р. А. Хохлова, К. І. Золотухіна. Фізико-хімічні основи технологій поліграфічних виробництв [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа». – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 51 с.
 3. Методи підготовки антибактеріальних зволожувальних розчинів». Лекції з тематичного циклу дисципліни «Матеріали зі спеціальними властивостями» для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / К. І. Золотухіна, Т. В. Розум, О. М. Величко — К.: ВПІ НТУУ «КПІ», 2016. — 40 с. — Електронний ресурс. Назва з екрану. Ресурс доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16155
 4. Матеріали зі спеціальними властивостями: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / Уклад. К. І. Золотухіна — К.: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2016. – 47 с. — Електронний ресурс. Назва з екрану. Ресурс доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16136
 5. Методи підготовки антибактеріальних зволожувальних розчинів. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» з дисципліни «Матеріали зі спеціальними властивостями» / Уклад. О. М. Величко, К. І. Золотухіна — К.: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2016. – 38 с. — Електронний ресурс. Назва з екрану. Ресурс доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16137
 6. Розвиток екологічно чистих зволожувальних розчинів. Підготовка і дослідження води: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» з дисципліни «Технологічні матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» / Уклад. Р. А. Хохлова, К. І. Золотухіна — К.: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2016. – 32 с. — Електронний ресурс. Назва з екрану. Ресурс доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16327
 7. Хмілярчук, О. І. Прикладна комп’ютерна графіка [Електронний ресурс]: практикум для студентів, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалізаціями «Поліграфічні медіатехнології», «Технології електронних мультимедійних видань», «Цифрові технології репродукування» / О. І. Хмілярчук, К. І. Золотухіна; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 18,39 Мбайт). − Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 101 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22743
 8. Дизайн видань і паковань. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б. Р. Кушлик, К. І. Золотухіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 66 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27770
 9. Дипломне проектування. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. М. Величко, Т. В. Розум, В. М. Скиба, К. Ы. Золотухіна[та ін]. – Електронні текстові дані (1 файл: 767 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 64 с. – Назва з екрану. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31667
 10. Магістерська дисертація. Методичні рекомендації [Електронний ресурс] / навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» освітньо-професійної програми «Технології друкованих і електронних видань» // КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. М. Величко, Т. В. Розум, В. М. Скиба, Ю. Ю. Віцюк, Б. Р. Кушлик, К. І. Золотухіна, Я. В. Зоренко, Р. А. Хохлова, Є. В Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 621,55 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 64 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32193
 11. Проектування видавничо-поліграфічного виробництва: проектування видань і паковань. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. К. І. Золотухіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,82 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 53 с. – Назва з екрану. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33850
 12. Курсова робота з технологій обробки інформації – 2. Обробка графічної інформації. Методичні рекомендації [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Я. В. Зоренко, В. М. Скиба, К. І. Золотухіна, О. А. Зленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 42 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34010
 13. Інтерактивні медіатехнології. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. І. Золотухіна, О. Л. Благодір. – Електронні текстові дані (1 файл: 933 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 39 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33869
 14. Прикладна комп’ютерна графіка: рекомендації до виконання розрахунковографічної роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. К. І. Золотухіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 420 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 15 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34938
 15. Дипломне проєктування. Методичні рекомендації до виконання дипломного проєкту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Розум Т. В., Скиба В. М, Віцюк Ю. Ю., Золотухіна К. І., Зоренко Я. В., Хохлова Р. А., Штефан Є. В., Горова Т. В., Зленко О. А. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,24 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 65 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43900
 16. Технології доповненої реальності. Комп’ютерний практикум. [Електронний ресурс] // навч. посіб. для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» // Укладачі: К. І. Золотухіна, Д. І. Баранова – Електронні текстові дані (1 файл: 1,9 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 39 с.
 17. Новітні технології видавництва та поліграфії: наукові та практичні основи технологій доповненої реальності при відтворенні друкованих видань. Практикум. [Електронний ресурс] // навч. посіб. для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» // Укладач: К. І. Золотухіна – Електронні текстові дані (1 файл: 1 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 15 с.

Основні публікації у фахових виданнях:

 1. Кірічок О. А. Тенденції розвитку систем зволоження в плоскому офсетному друці / О. А. Кірічок, К. І. Золотухіна, О. М. Величко // Наукові записки. — 2016. — № 1 (52). — С. 78-86. Режим доступу: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/1-52/9.pdf
 2. Skyba Vasyl, Zolotukhina Каteryna, Velychko Olena. Regularities of stability printing forms offset printing with dampening in short runs// EUREKA: Physics and Engineering. — 2016. — № 4 . — С. 33-38. Available at: http://eu-jr.eu/engineering/article/view/126/122
 3. Хаджинова С. Є. Виявлення залежностей експериментальних досліджень крайового кута змочування / С. Є. Хаджинова, К. І. Золотухіна, Б. Р. Кушлик, О. І. Кушлик-Дивульська // Технологія і техніка друкарства. — 2018. — № 4. — С.27-38. Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/167228/pdf_86
 4. S. Khadzhynova, K. Zolotukhina. Sposoby zabezpieczania opakowan // Przeglad papierniczy. — 2019. — № 12 . — P. 737-741. http://www.przegl-pap.com.pl/czasopismo.html
 5. Золотухіна К. І., Марчук І. В. Виявлення впливу параметрів та режимів експорту на якість відеоінформації/ К. І. Золотухіна, І. В. Марчук // Технологія і техніка друкарства. — 2020. — № 3. — С. 59-70. Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/issue/view/13569
 6. Золотухіна К. І., Саюк Г. С. Тестування веб-ресурсів залежно від їх функціонального призначення / К. І. Золотухіна, Г. С. Саюк // Технологія і техніка друкарства. — 2021. — № 2 (72).
Викладає дисципліни

Прикладна комп’ютерна графіка
Технології доповненої реальності
Автоматизована підготовка видань і паковань
Мультимедійні технології відтворення раритетних видань
Дизайн паковань та етикеток
Практичний дизайн видань і паковань
Проєктування технологічних комплексів створення електронних видань
Програмно-тенхнічні засоби мультимедійних видань
Інтерактивні медіатехнології
Проєктування медіаконтенту
Матеріали зі спеціальними властивостями

Підвищення кваліфікації

1. Learn English Pathways за проектом Британської ради; № наказу 1254-п від 17.05.2017; Місце проведення: Learn English Pathways_British Counsil_КПІ ім. Ігоря Сікорського; Термін проведення: з 24 грудня 2016 р. по 23 червня 2017 р. (160 год).

2. Прості засоби створення та підтримки Web-сторінки викладача (2017), КПІ ім. І. Сікорського, сертифікат ПК № 02070921/002919-17 (108 год).

3. Програма “Англійська мова як іноземна” Свідоцтво № 24461; № реєстрації 3161; Місце проведення: Перші Київські державні курси іноземних мов. Склала кваліфікаційний іспит на рівні В2.; Термін проведення: 05.02.18-26.04.18. (620 год).

Стажування:
1. № наказу по університету 1110-п; дата 02.05.2018; Місце проведення: Інститут папірництва і поліграфії Лодзинської Політехніки (Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechnika Łódzka); Термін проведення: 18.06.18-27.06.18 (108 год.)

2. Technology Talent Intelligence Project. Zhuji Hongqiang Bearing Co., Ltd. – 2020. (4 год).

Наукова діяльність

Наукові інтереси:
Кольоровідтворення у технологіях друкування.
Розроблення і дослідження технологій репродукування високолініатурними системами.
Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв.
Мультимедійні технології відтворення друкованих видань.
Технології доповненої реальності.

Відзнаки, премії, гранти

Премія Президента України для молодих вчених за роботу “Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції” авторів Клименко Т. Є., Талімонової Н. Л., Золотухіної К. І. Указ президента України №458/2017 (Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року); Дата отримання 21.02.2018. Номер свідоцтва лауреата премій Президента України для молодих вчених – 1033.