Зенкін Микола Анатолійович
д. т. н., професор

Професійний шлях та здобутки

Народився у м. Києві у 1968 році.
У 1993 році з відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет. Спеціальність: ливарне виробництво чорних та кольорових металів.
З 1993 році навчався у аспірантурі з відривом та без відриву від виробництва при Київському національному університеті технологій та дизайну.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.19.09 – Машини і агрегати легкої промисловості.
З 1996 року навчався у докторантурі з відривом від виробництва.
Атестат доцента кафедри Інженерної механіки отримав у 2001 році.
У 2005 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.02.08 – Технологія машинобудування.
Атестат професора кафедри Інженерної механіки отримав у 2008 році.
З 1993 року по теперішній час працював на посадах асистента, доцента, професора кафедри Інженерної механіки та кафедри Метрології, стандартизації та сертифікації Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД).


З 2014 року – завідувач кафедри Метрології, стандартизації та сертифікації КНУТД.
З 2015 по 2020 рік – декан факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій КНУТД.


Автор понад 300 наукових публікацій у фахових виданнях в Україні та за кордоном, 2 публікації у виданнях, що входять до переліку видань Scopus, 1 монографія, авторські свідоцтва та патенти на корисну модель, понад 20 видань навчально-методичного характеру (серед яких 2 підручники (МОНУ), 3 навчальних посібники (МОНУ)).
Підготував 2 кандидатів технічних наук, керує здобувачем PhD, є членом Асоціації технологів-машинобудівників України.

Нагороди:
1) 2000 – 2002 р.р. – Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
2) 2002 р. – Дипломант 2-го конкурсу науково-технічних проектів молодих учених під егідою НАН України та Київської міської адміністрації за науковий проект «Розробка стандарту для визначення механічних властивостей захисних покриттів»
3) 2005 р. – Подяка Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки» (№ 48917)
4) 2006 р. – Знак Міністерства освіти і науки «За наукові досягнення» (Посвідчення № 327)
5) 2018 р. – Грамота КНУТД «За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм»Наукові інтереси
Дослідження наукової проблеми подовження терміну експлуатації машин та механізмів технологічними методами, зокрема застосуванням поверхневого зміцнення деталей, багатопланові дослідження в галузі метрологічного забезпечення якості продукції машинобудування.

Навчальні дисципліни, що викладаються
Управління якістю у поліграфії.

Контакти
моб. тел.: (050) 547-67-97
e-mail: nikolay_zenkin@ukr.net
кім. 36, 8 корп. ВПІ (вул. Академіка Янгеля, 1/37)