Палюх Олександр Олександрович
д.т.н., професор, в.о. завідувач кафедри
Кабінет: 29-8
e-mail: alekspalyuh@gmail.com                                                              

Освіта та професійна кар’єра

Освіта:

2021 р. – Захист докторської дисертації на тему: “Теоретичні і практичні засади технологічного забезпечення якості книжкової продукції”.

2004 р. – Захист кандидатської дисертації на тему: “Удосконалення структури та синтез механізмів обертового стола тамподрукарських машин”.

1975-1980 рр. – Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова, спеціальність — поліграфічні машини, кваліфікація — інженер-механік.

Досвід роботи:

З 2017 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент, професор.

2009-2017 рр. – Державне видавництво “Преса України”— заступник директора видавництва з виробництва.

2005-2009 рр. – ТОВ “Поліграфіст” — генеральний директор

2004-2005 рр. – Всеукраїнський інформаційно-аналітичний бюлетень “Президентський контроль”— заступник головного редактора

1980-2004 рр. – Державне видавництво “Радянська Україна” (з 1995 р. —Державне видавництво “Преса України”) — нач. цеха, головний механік, заступник головного інженера-начальник технічного відділу, заступник директора видавництва з виробництва.

Основні публікації

Автор понад 50 публікацій, зокрема 4 патентів, 1 авторське свідоцтво на винахід.

Особисті профілі:
GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=FdnfhPcAAAAJ
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5673-9395

Публікації Scopus / Web of Science:

1. O. Paliukh Development of information support for simulation of the process of deformation of root polymer plate in book blocks sewed with threads/ O. Paliukh,  P. Kyrychok, Y. Shtefan, A. Titov//Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 5/1 (119) 2022, р. 62–73. (SCOPUS);

2. T.  Horova  Construction of a simulstion model for calculating the labor intensity of the pre-print process of manufacturing books with audio accompanying/T.  Horova,  O. Paliukh, Y. Zorenko, V. Oliinyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 6/1 (120) 2022, р. 70–82 (SCOPUS);

3. Палюх О. О. Дослідження вибіркового флокування в оздобленні картонних паковань/О. О. Палюх, А. В. Храпко, І. О. Стратійчук// Технологія і техніка друкарства:Зб. наук.праць. – 2021. – Вип. (73).– С. 42–58 (фахове видання);

4. Палюх О. О. Дослідження особливостей застосування клейового апарата лінії для виготовлення півжорстких обкладинок/О. О. Палюх, Є. А. Дзядик, В. О. Воробей, Д. О. Палюх//Технологія і техніка друкарства : Зб. наук. праць. – 2021. – Вип. 4(74). – С. 79-94 (фахове видання);

5. Paliukh Oleksandr Identification and systematization of book product quality indicators as a material object/ Paliukh Oleksandr, Dziadyk Yevhenii// International scientific journal «Project approach in the didactic process of universities – international dimension», № III(V). – Lodz, Poland: PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 2021. –  p. 151–167 (фахове видання).

6. Paliukh O.  Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers / O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, E. Dziadyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 4/1 (106) 2020, р. 80-90. (SCOPUS – квартиль Q2)  

7. Kyrychok, P. Simulation of Deformation of the Adhesive Layer of the Spine of the Book Back of the Thread-Stitched Book Block / P. Kyrychok, O. Paliukh// Mechanics, 26 (2), 2020, р.114–119. (SCOPUS)

8. Kyrychok, P. Determining the influence of the thickness of an adhesive layer on a change in the angles of contact and tangent angles /P. Kyrychok, O. Paliukh, V. Oliynyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 3/1 (105) 2020, p. 52-67. (SCOPUS – квартиль Q2)

9. Rudenko, E. M. Nitriding in a helicon discharge as a promising technique for changing the surface properties of steel parts/ Rudenko, E. M. & Panarin, V. Ye. & Kyrychok, P. O. & Svavilnyi, M. Ye. & Korotash, I. V. & Palyukh, O. O. & Polotskyi, D. Yu. & Trishchuk, R. L.// (2019). Journal of Usp. Fiz. Met., 20, No. 3: 485–501. (SCOPUS – квартиль Q2)

Патенти:

1. Патент (корисна модель) UA   України В42D 3/00.  Книжково-журнальна обкладинка для покриття блоків підібраних позошитно прошитих нитками окантованих і обрізаних з трьох сторін. / Киричок П. О., Палюх О. О. / Заявл. 28.08.2018; Опубл. 25.10.2019. Бюл. № 20.

2. Патент (на винахід) UA 119418 України В42D 3/00. Пристрій для висікання розгорток із паперу та картону книжкових обкладинок і палітурок одного книжкового формату./Киричок П.О., Палюх О. О./ Заявл.16.05.2018; Опубл.10.06.2019. – Бюл. №11.

3. Патент (на винахід) UA 121187 України В42D 3/00. Пристрій для визначення опору продавлювання картону або картону хромерзацу  /Киричок П.О., Палюх О. О./ Заявл. 26.09.2019;  Опубл.10.04.2020. – Бюл. №7.

4. Патент (корисна модель) UA 134723 України В42D 3/00. Напівжорстка книжково-журнальна обкладинка для криття блоків, підібраних позошитно і прошитих нитками, окантованих і обрізаних з трьох сторін. / Киричок П. О., Палюх О. О. / Заявл. 16.05.2018; Опубл. 10.06.2019. Бюл. № 1.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Палюх, О. О. Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей книг з напівжорсткими обкладинками [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Палюх. – Електронні текстові дані (1 файл: 12.28 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського (ВПІ), 2022. – 189 с. 

2. Новітні технології видавництва та поліграфії: теоретичні та практичні засади розробки конструкцій та технології виготовлення напівжорстких обкладинок: курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Видавництво та поліграфія» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія Право / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Палюх, П. О. Киричок. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,59 Мбайта). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 161 с. 

3. Екоефективні технології видавництв та поліграфії. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Палюх. – Електронні текстові дані (1 файл: 24,24 Мбайта). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 303 с.

Основні публікації у фахових виданнях:

1. Paliuch Oleksandr Wpływ grubości warstwy kleju w kształcie litery W na wytrzymałość zamocowania części grzbietowej bloku książki /O. Paliuch, P.Kyryczok// Przegland papierniczy. 2020. № 8, р. 397-402.

2. Paliukh О. Research of changes of strength indicators of semi-rigid covers glued by modified adhesive composiyions / O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka //Technology audit and production reserves — № 3/1(53), 2020, p. 27-31.

3. Paliukh О. Analysis of the influence of binding adhesives on the structural strength of integral and semi-rigid covers/ O. Paliukh, P. Kyrychok, E. Dziadyk//Technology audit and production reserves — № 4/1(54), 2020, p. 38 – 43.

4. Палюх О.О. Дослідження конструктивних відмінностей окремих видів напівжорстких обкладинок /О. О. Палюх // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2018. – №4 (62). – с. 48-59.

5. Paliukh O. The Device Design and the Measuring Technique of the Rigidity of Binding Materials for the Manufacture of Integral and Semi-Rigid Covers /О. Paliukh // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2019. – №2 (64). – с. 4-14.

6. Палюх О. О. Дослідження впливу дискретного нанесення клею на міцність півжорстких книжково-журнальних обкладинок/О. О. Палюх // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2019. – №3 (65). – с. 25-42

7. Палюх О. О. Виявлення впливу модифікованих клейових композицій на механічні властивості напівжорстких обкладинок /О. О. Палюх // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2019. – №4 (66). – с. 16-30.

8. Палюх О. О. Дослідження впливу товщини клейового шару на площину дельтоподібних ділянок корінцевої частини книжкових блоків /О. О. Палюх// Зб. наук. праць «Поліграфія і видавнича справа». – 2020. – №1(79). – с. 89-102.

9. Палюх О. О. Удосконалення технології окантування книжкових блоків зшитих нитками /О. О. Палюх, Є. А. Дзядик// Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2020. – №1-2 (68). – с. 14-28

Викладає дисципліни

Дизайн паковань і етикеток
Технології переробки і утилізації виробів
Технології виготовлення етикетко-пакувальної продукції
Управління технологічними процесами
Конструювання паковань

Підвищення кваліфікації

1. Загальний курс англійської мови в Науковому Центрі інноваційних досліджень (Таллінн, Естонія), свідоцтво №00138, 02.10.2020, кваліфікаційний рівень В2.; Термін проведення: 06.07.– 02.10.2020. (120 год./4 кред.)

2. Захист докторської дисертації 25.03.2021 на тему:  “Теоретичні і практичні засади технологічного забезпечення якості книжкової продукції”

3. Міжнародне стажування за програмою «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД», Краків, Польша, 06.11-12.12.2021 (180 год./6 кред.).

4. Міжнародне стажування та участь у міжнародному проєкті “РОЗБУДОВА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК КАР’ЄРИ НАУКОВЦІВ І ДОСЛІДНИКІВ”, Лодзь, Польша, вересень-грудень, 2021 (210 год./7 кред.)

5. Міжнародне стажування на базі Uczelnia Nauk Spolecznych (м.Лодзь) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC). За тематикою «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», вересень-листопад, 2021 р.

6. Участь у міжнародній он-лайн конференції «Перспектива фінансування ЄС на 2021-2027 рр.: можливості для Вищих навчальних закладів Східного партнерства», 09.12.2021

Наукова діяльність

Наукові інтереси:
технології виготовлення книжкової продукції, матеріали видавничо-поліграфічних виробництв,  матеріалознавство, застосування клейових полімерних композицій, застосування ресурсоощадних технологій для виготовлення книжкових обкладинок і палітурок