Марчук Іванна Віталіївна
асистент, аспірантка
Кабінет: 36-8
e-mail: marchuk.iv.kpi@gmail.com

Статті у фахових виданнях

Марчук І. В., Золотухіна К. І. Виявлення впливу параметрів та режимів експорту на якість відеоінформації / Технологія і техніка друкарства. – Вип. 3. – К.,2020. – С 59-70. (фахове видання)

Участь у конференціях
  1. Марчук І. В. Способи підготовки та монтажу відеоконтенту для мультимедійних видань / Міжнародний форум «Скориновские чтения 2017: Книга в медийном пространстве»: тези доп. ІІІ Міжнародного форуму, Республіка Білорусь, Мінськ, 6-7 вересня 2017 р. — Минск : БГТУ, 2017. — с. 306-309.
  2. Ivanna Marchuk. «Features of creating promotional videos» / «Science and technology of the XXI century»: the XІХ All-Ukrainian Students R&D Conference Proceeding, (Kyiv, November 29, 2018) / National Technical University of Ukraine ‗Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute‘. – Part III. – Kyiv, 2018. – p. 87-88.
  3. Марчук І. В. Важливість розкадрування в медіавиробництві / Друкарство молоде-2019 : тези доп. ХІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 2019 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. — С. 86-88.
  4. Марчук І. В. Класифікація мультимедійних стандартів стиснення відеоінформації / Друкарство молоде-2020 : тези доп. ХХ Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 7–9 квітня 2020 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. — С. 58-60.
  5. Марчук І. В. Вплив тривалості тестового відеозразка на суб’єктивне оцінювання / Поліграфічні, мультимедійні та web-технології = Print, Multimedia & WEB (PMW—2020) : тези доп. V Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 3–6 листоп. 2020 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. — С. 106-108.

Конкурси

Призер IІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Молодь і поліграфія: Львів УАД,  2019-11-11, Лист: Номер №: 64-12/940. Призове місце студента: 2-е місце. Робота на тему: Проморолик для студії розробки авторських ілюстрацій Stella Sun Studio з деталізацією процесу оброблення відеофрагментів.

Призер IІ етапу – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія 2020/2021 н.р., 07 квітня 2021 р. Пиізове місце студента: 3-е місце. Робота на тему: «Дослідження впливу параметрів експорту на якість відтворення відеоінформації»