Програма комплексного атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр»

Програма комплексного атестаційного екзамену складена для проведення атестації студентів (здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр») з метою встановлення відповідності здобутих ними компетентностей та результатів навчання за освітньо-професійною програмою «Технології друкованих і електронних видань» вимогам стандарту вищої освіти зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія