Горова Тетяна Вадимівна
асистент, аспірантка
Кабінет:  70
e-mail: kuzmich-ttt@ukr.net

Освіта та професійна кар’єра

Освіта:

з 2012 по теперішній час – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Видавничо-поліграфічний інститут, аспірантура за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія»

2013–2018 рр. – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність: Видавництво та поліграфія, кваліфікація магістр.

Досвід роботи:

З 2019 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського», асистент

Основні публікації

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAK-1994-2020
GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=1&user=sNfbiroAAAAJ 
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6923-4823

Основні публікації у фахових виданнях:

1. Зоренко Я.В., Хохлова Р.А., Горова Т.В.  Сучасний стан технологій опрацювання аудіоінформації для електронних мультимедійних видань //Технологія і техніка друкарства /НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут. К.: «Політехніка», 2020.

Тези доповідей:

1. Горова Т. Ранжування факторів впливу на процес введення, опрацювання та відтворення аудіоінформації [Текст] / Тетяна Горова // Друкарство молоде: тези доповідей. — 2018. — С. 83-85.

2. Горова Т. Сучасні тенденції технології опрацювання аудіоінформації та систематизація програмного забезпечення [Текст] / Тетяна Горова // XХVІІ Міжнародна науково-практична конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі. — 2018. — С. 17-20.

3. Horova T. Modern trends of technology of auditing of audio information/ T. Horova // Науково-практичий семінар «Сучасне репродукування: інженірінг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології». — 2018. — С. 17-19.

4. Сичик Ю., Афанасьєв Д., Горова Т. Кількісна оцінка публікацій з моделювання апаратно-програмними засобами в експериментальних дослідженнях // Сучасне репродукування: інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології: матеріали науково-практичного семінару кафедри репрографії КПІ ім. Ігоря Сікорського (23 жовтня 2019 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського).– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С.107-110

5. Зоренко Я.В., Афанасьєв Д., Горова Т. Технології оформлення друкованих видань засобами 3D-друку// КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ: X Міжнародна науково-практична конференція (12 вересня 2019 р., УАД, Львів). – Львів: УАД, 2019

6. Горова Т. Технології опрацювання аудіоінформації для електронних видань// Тези доповідей двадцятої міжнародної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде» / НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут. К.: «Політехніка», 2020. – С 47-49.

7. Нorova T.V, Zorenko Y.V. Modeling of a hierarchical ordered model of parameters of influence on the process of processing and input of audio information // Proceedings international scientific conference «Relevant trends of scientific research in the countries of central and eastern Europe» – Riga, Latvia, 2020

8. Зоренко Я.В, Горова Т.В. Тенденції впровадження AR/VR технологій в поліграфічній галузі // Тези доповідей VІ міжнародної науково – технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», Харківський національний університет радіоелектроніки – Харків, 2021.

9. Horova Tetiana. Technological aspects of audiobooks productuon// Тези доповідей VІ міжнародної науково – технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», Харківський національний університет радіоелектроніки – Харків, 2021.

Викладає дисципліни

Інформатизація ВПВ
Технології опрацювання відеоінформації
Технології опрацювання аудіоінформації

Підвищення кваліфікації

1. Стажування на базі Uczelnia Nauk Spolecznych (м.Лодзь) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) за тематикою: Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність  (Сертифікат №2021/04/500, 180 годин).

Наукова діяльність

Наукові інтереси:
Електронні мультимедійні видання, обробка відео та аудіоінформації.