Баранова Дарина Іванівна
асистент, аспірантка
Кабінет: 70-8
e-mail: mycromes@gmail.com

Освіта та професійна кар’єра

Освіта:

2020 по теперішній час – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Видавничо-поліграфічний інститут, аспірантура за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія»

2019 р. – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність: Видавництво та поліграфія, кваліфікація магістр

Досвід роботи:

З 2020 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», асистент

Основні публікації

Автор 10 публікацій, 1 навчального посібника.

Посилання на особисті профілі:

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=f3H2fmoAAAAJ
ID ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6335-6026Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Технології доповненої реальності. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: К. І. Золотухіна, Д. І. Баранова. – Електронні текстові дані (1 файл: 855 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 53 с. – Назва з екрана.

Основні публікації у фахових виданнях:
1. Баранова Д. І., Скиба В. М., Розум Т. В.  Розроблення інформаційної моделі технологічної операції тестування  об’єктів доповненої реальності  / Д. І. Баранова, В. М. Скиба, Т. В. Розум// Наукові записки. Українська академія друкарства. – 2021. – № 1 (62). – С. 29-41.

Тези доповідей:
1. Баранова Д. І. Увиразнення елементів системи «чорна скринька» для технологічного процесу створення AR-елементів [Текст]: матеріали міжнародної наукової конференції «Відповідні тенденції наукових досліджень у країнах Центральної та Східної Європи». – Рига: Baltija Publishing, 2020. – С. 183-187

2. Баранова Д. І. Systematization of AR-technology [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та системи». – Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. – С. 5

3. Баранова Д. І. Екологічні тенденції у сфері друку, окреслені на виставці DRUPA [Текст]: матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» (PMW-2021). – Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2021. – С. 40-41

4. Баранова Д. І., Скиба В. М. Систематизація сфер застосування доповненої реальності [Текст]: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції студентів, магістрантів та аспірантів. – Львів : УАД, 2021. – С. 125-127

5. Баранова Д. І. Augmented reality markers. Classification, reading algorithm, recognition problems [Текст]: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Results of modern scientific research and development». – Мадрид : Barca Academy, 2021. – С. 113-118 Баранова Д. І., Скиба В. М. Чинники, що визначають коректність зчитування маркерів доповненої реальності[Текст]: матеріали I Міжнародної науково-теоретичної конференції «Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives». – Вільнюс:  European Scientific Platform, 2021. – С. 20-22

6. Баранова Д. І., Скиба В. М. Чинники, що визначають коректність зчитування маркерів доповненої реальності[Текст]: матеріали I Міжнародної науково-теоретичної конференції «Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives». – Вільнюс:  European Scientific Platform, 2021. – С. 20-22

Викладає дисципліни

Автоматизована підготовка видань і паковань

Основи веб-дизайну

Технології доповненої реальності

Підвищення кваліфікації

Буде пройдено протягом вересня-листопада 2021 року стажування за програмою “Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність” (180 год)

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

Доповнена реальність, відтворення маркерів доповненої реальності, маркерна та безмаркерні технології доповненої реальності, електронні видання, недетерміновані електронні видання