Зоренко Ярослав Володимирович
к.т.н., доцент, доцент кафедри репрографії

Професійний шлях та здобутки:
Закінчив Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ” у 2008 році за спеціальністю «Магістр видавничо-поліграфічної справи». З 2009-2011 рр. навчався в аспірантурі НТУУ «КПІ». В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення процесу репродукування у плоскому офсетному друці» і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва. У 2012 році отримав атестат доцента.

За результатами наукової діяльності у 2006 отримав диплом за друге місце у Всеукраїнському конкурсі «Друкарство молоде» за напрямом «Технологія поліграфічного виробництва». За результатами написання колективної наукової роботи «Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами» став лауреатом щорічної премії Президента України для молодих науковців 2013 року, що підтверджено Указом президента №659/2013.

Автор понад 30 наукових праць, серед яких: 2 монографії, 3 закордонних патенти, 20 наукових публікацій.

Наукові інтереси:
Коло наукових інтересів пов’язане із проблематикою додрукарських і друкарських процесів у сучасних способах репродукування і виробництва поліграфічної продукції.
Керівник ініціативної наукової теми № держ. реєстрації 0119U103038 — «Опрацювання та відтворення градації тону і кольору засобами цифрового друку».

Навчальні дисципліни, що викладаються:
Технології обробки інформації, Цифрова фотографія, Технологічне забезпечення медіавиробництва.

Контакти:
роб. тел.: (044) 204 99 16
e-mail: y.zorenko@kpi.ua
кім. 82, 8 корп. ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського ( вул. Янгеля академіка, 1/37).

Основні наукові публікації.

Публікації у вітчизняних виданнях:

1. Зоренко Я. В., Сак Д. О. Параметри відеосистеми КВС для процесу калібрування // Технологія і техніка друкарства. – 2014. – №. 1. – С. 21–29. PDF

2. Zorenko Y. V. Halftone imprint’s parameters in modern methods of color reproduction // Технологія і техніка друкарства. – 2015. – №. 1. – С. 24-29. PDF

3. Зоренко Я. В., Іванова Ю. О. Дослідження оптичних властивостей відбитків широкоформатного струминного друку //Технологія і техніка друкарства. – 2015. – №. 2 (48). – С. 63-74. PDF

4. Зоренко Я. В., Дениско Н. В. Методика визначення раціональних параметрів кодування відеоінформації формату 4K //Технологія і техніка друкарства. – 2016. – №. 2. – С. 41–50.  PDF

5. Зоренко Я. В., Коломієць О. В. Дослідження технології підготовки зображень із розширеним динамічним діапазоном для веб-сайтів //Технологія і техніка друкарства. – 2018. – №. 1 (59). – С. 11-19. PDF

Посилання на електронні видання:

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2719;

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2720.