Структура магістерської освітньо-професійної програми (вступ 2019 р.)

1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1 Патентознавство та інтелектуальна власність

3

2 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-1: Проектування інфраструктури виробництва

5

3 Створення базових моделей видавничо-поліграфічних комплексів

2

4 Прийняття проектних рішень

3

5 Практикум з іншомовного професійного спілкування-1

1,5

6 Наукова робота за темою магістерської дисертації – 1. Основи наукових досліджень.

2

8 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-1: Проектування програмно-технічних комплексів мультимедійних видань

3

9 Технологічне забезпечення медіавиробництва-1: Аудіовізуальне опрацювання та кросплатформені медіа

6,5

10. Технології переробки і утилізації виробів-1: Пакувальне виробництво

4

Всього:

30

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-2: Управадження проектів

3,5

2 Сталий інноваційний розвиток

2

3 Наукова робота за темою магістерської дисертації – 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2

4 Практикум з іншомовного професійного спілкування-2

1,5

5 Технології переробки і утилізації виробів-2: Переробка і утилізація виробів

3

6 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-2: Кросмедійні технології

4

7 Моделювання виробничих процесів

3,5

8 Технологічне забезпечення медіавиробництва-2: Поелементне перетворення тонового зображення

3,5

9 Інтерактивні медіатехнології

2

10 Проектування медіаконтенту

2

11 Ергономіка медіавиробництва

3

Всього:

30

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Переддипломна практика

14

2. Робота над магістерською дисертацією

16

Всього:

30