Проект cтандарту вищої освіти

Проект cтандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань
18 «Виробництво та технології» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»