Скиба Василь Миколайович
к.т.н., доцент, доцент кафедри репрографії

Професійний шлях та здобутки:
Закінчив Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ” у 2008 році.
З 2009-2011 аспірант НТУУ “КПІ”. Наукова робота проводилася за напрямами дослідження та удосконалення матеріалів і процесів сучасного формного виробництва; стабілізації параметрів друкувальних і пробільних елементів друкарських форм плоского офсетного друку. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Закономірності тиражної стабільності елементів монометалевих форм плоского офсетного друку із зволоженням» і отримав ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини та процеси поліграфічного виробництва. У 2012 році отримав атестат доцента. За результатами наукової діяльності у 2006 отримав диплом за друге місце у Всеукраїнському конкурсі «Друкарство молоде» за напрямом «Технологія поліграфічного виробництва».

Брав участь у науково-дослідних розробках кафедри репрографії: 0109U002289 — 2286-п «Розробка і дослідження гібридних фарб для нормалізації кольоровідтворення у технологічних процесах опорядження книжково-журнальної і пакувальної продукції»; 0111U001470 — 2463-п «Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях»; 0115U000207 — 2821п «Розробка і дослідження зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями для задруковування поліграфічної та пакувальної продукції плоским офсетним друком».

За результатами наукової роботи «Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами» у  співавторстві з Ярославом Зоренко і Антоном Несхохієвським  став лауреатом щорічної премії Президента України для молодих вчених 2013 року (Указ Президента України №659/2013).

Автор понад 30 наукових праць, серед яких: 2 монографії, 3 закордонних патенти, 22 наукових публікацій.

Наукові інтереси:
Розроблення основ формування складу і структури технологічного забезпечення для управління і підтримання процесів репродукування технічними засобами при виготовленні видавничо-поліграфічної та пакувальної продукції.

Обґрунтування параметрів технологічного забезпечення систем проектування, підготовки та тестування видань у напрямі автоматизації процесів оброблення текстово-ілюстраційної інформації, а також удосконалення технологічного процесу відтворення інформації у напрямі стабільності її відтворення програмно-апаратними засобами.

Керівник ініціативної наукової теми № держ. реєстрації 0118U004750 — «Процеси відтворення видань і паковань засобами репродукування».

Навчальні дисципліни, що викладаються:
Технології видавництв та поліграфії, Технології електронних видань, Проектування видавничо-поліграфічного виробництва, Технології захисту, Основи веб-дизайну, Управління технологічними процесами.

Контакти:
роб. тел.: (044) 204 99 16
e-mail: vasyl.skyba@gmail.com
кім. 67, 8 корп. ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського