Правила прийому

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання