Розум Тетяна Володимирівна
к.т.н., доцент, доцент кафедри репрографії

Професійний шлях та здобутки:

Доцент Розум Тетяна Володимирівна, 1963 року народження, працює у видавничо-поліграфічній галузі з 1986 року. Після закінчення навчання в Українському поліграфічному інституті ім. Ів. Федорова (м. Львів) за спеціальністю «Технологія поліграфічного виробництва», була направлена на роботу ГП РВО «Поліграфкнига» на посаду інженера-технолога у Центральну виробничу лабораторію підприємства. З 1995 року продовжила свою трудову діяльність в Українському науково-дослідному інституті спеціальних видів друку (нині Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія») на посадах: провідного інженера лабораторії стандартизації, інформації та метрології, ст. наукового співробітника лабораторії стандартизації, інформації та патентної роботи, а також на посаді вченого секретаря інституту.

У 2000 році закінчила аспірантуру з відривом від виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

У 2003 році закінчила з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. м. Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація».

Протягом 2004–2012 рр. була експертом з поліграфії міжнародної компанії із системи менеджменту якості  «TUV Rheinland Ukraine LLC» (ТОВ «ТЮФ Рейнланд Україна»).

Кандидат технічних наук з 2003 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Української академії друкарства 30 травня 2003 р. (протокол № 6/48 від 30.05.2003 р.) зі спеціальності 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» (диплом кандидата наук ДК № 021058 від 12 листопада 2003 р., м. Київ).

На викладацькій роботі у ВПІ НТУУ „КПІ” з 2004 року, спочатку на посаді ст. викладача кафедри репрографії, потім на посаді доцента цієї ж кафедри.

У 2008 році отримала звання доцента кафедри репрографії (атестат доцента 12ДЦ № 019158 від 18.04.2008 р., м. Київ)

Протягом своєї педагогічної діяльності доц. Розум Т. В. підготувала більше 150 бакалаврів, спеціалістів і магістрів, її учні продовжили своє навчання у провідних вузах Європи, вона постійно проводить роботу з обдарованими студентами за різноманітною науковою тематикою, про що свідчать численні публікації доробків студентів у фахових виданнях та їх виступи на міжнародних конференціях, перемоги робіт на всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів.

Наукові інтереси:
Коло наукових інтересів – дослідження технологічних процесів ВПВ, моделювання технологічних процесів ВПВ, прогнозування якості напівфабрикатів та готової продукції в залежності від налагодження технологічного процесу, система управління (менеджменту) якістю та її вплив на нормалізацію виробництва, побудова складних технічних систем з використанням методів системної інженерії.
Участь у науково-дослідних розробках кафедри репрографії:
– бюджетна тема: 0115U000207 — 2821п «Розробка і дослідження зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями для задруковування поліграфічної та пакувальної продукції плоским офсетним друком»;
– госдоговорірна тема: 0215U003135 — «Аналіз ринку етикетково-пакувального виробництва і пошук потенційних замовників на отримання у користування групових Технічних умов на етикетково-пакувальну продукцію» (науковий керівник, договір № 5 від 16.10.2014 р., замовник ПАТ «УкрНДІСВД»);
– наукові теми у межах робочого часу викладача: 0111U001868 — «Методи і засоби удосконалення термотрансферного друку на тканинах» (науковий кервник); 0119U001988 — «Стандартизація технологій друкованих і електронних видань» (науковий кервник).
Доц. Розум Т. В. є автором більше ніж 90 публікацій у тому числі однієї монографії, двох підручників, курсів лекцій, п’яти патентів (у співавторстві).
Керує і приймає участь у науково-дослідній тематиці, виступає рецензентом наукових робіт, монографій і підручників, виступає опонентом дисертаційних робіт.

Навчальні дисципліни, що викладаються:
Технології видавництв та поліграфії; Курсова робота з технологій видавництв та поліграфії; Основи системної інженерії; Технології термотрансферного та широкоформатного друку.

Контакти:
моб. тел.: (067) 223 40 78
e-mail: t.roz@ukr.net
кім. 36, 8 корп. ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського