Відгуки на освітні програми

Обговорення та відгуки на освітньо-професійну програму «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2018 р.)

Відгуки на освітньо-професійну програму «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності
186 Видавництво та поліграфія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020 р.)