Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів кафедри репрографії Видавничо-поліграфічного інституту

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі знань 18 Виробництво та технології за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія і включає такі напрями:
1. Наукові і методологічні основи розроблення, проектування, вдосконалення видавничо-поліграфічної продукції (друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів);
2. Теоретичні й експериментальні дослідження друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів;
3. Розроблення і вдосконалення технологічних процесів виробництва друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів;
4. Створення, дослідження й вдосконалення технологічних процесів, матеріалів й технічного забезпечення виготовлення друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів та їх елементів для основних і допоміжних виробництв видавничо-поліграфічного комплексу;
5. Розроблення, дослідження, вдосконалення видавничих систем, інструментально-технічних засобів, окремих вузлів і механізмів, устаткування, потокових ліній видавничо-поліграфічного і пакувального виробництва.

 

З темами магістерських дисертацій можна ознайомитись тут.