Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів кафедри репрографії Видавничо-поліграфічного інституту

від 29.01.18 року

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі знань 18 Виробництво та технології за спеціальністю                        186 Видавництво та поліграфія і включає такі напрями:
1. Наукові і методологічні основи розроблення, проектування, вдосконалення видавничо-поліграфічної продукції (друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів);
2. Теоретичні й експериментальні дослідження друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів;
3. Розроблення і вдосконалення технологічних процесів виробництва друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів;
4. Створення, дослідження й вдосконалення технологічних процесів, матеріалів й технічного забезпечення виготовлення друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів та їх елементів для основних і допоміжних виробництв видавничо-поліграфічного комплексу;
5. Розроблення, дослідження, вдосконалення видавничих систем, інструментально-технічних засобів, окремих вузлів і механізмів, устаткування, потокових ліній видавничо-поліграфічного і пакувального виробництва.

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри репрографії

 

Прізвище  аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Афанасьєв Дмитро Володимирович 2017  

Обґрунтування параметрів стиснення зображень в системах репродукування засобами цифрового друку з метою підвищення продуктивності процесу і адекватності відтворюваної інформації.

 

Величко О. М.

Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Розроблення і дослідження процесу наповнення електронних видань інтерактивними елементами  

Аналітичні і експериментальні дослідження взаємодії і взаємовпливу складників електронних видань і їх структури в цілому на процеси уведення, оброблення, поширення, читання видань залежно від апаратно-програмних засобів

 

Величко О. М.
2. Удосконалення систем зволоження офсетного друку  

Системи зволоження в офсетному друці з аналітичними і експериментальними дослідженнями продуктивності та екологічності для забезпечення стабільного продукування малотиражної продукції

 

3. Процеси створення, проектування та тестування електронних мультимедійних видань  

Аналітичні і експериментальні дослідження запису і оброблення аудіоінформації для створення, проектування та тестування електронних мультимедійних видань