Кушлик Богдан Ростиславович
к.т.н., доцент

Професійний шлях та здобутки:
Закінчив Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ” у 2008 році.
З 2009-2012 аспірант НТУУ “КПІ”. Наукова робота проводилася за напрямом дослідження та удосконалення процесів друкування малотиражної продукції. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології друкування малотиражної продукції плоским офсетним друком» і отримав ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини та процеси поліграфічного виробництва.
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 1 монографія, 3 патенти, 14 наукових публікацій.

Наукові інтереси:
Порядок визначення точок контролю у виробничих процесах задля встановлення оптимального розподілу ресурсів при збереженні якісних показників виробів.
Серверна та розподілена архітектура складних видань та порталів: принципи взаємодії між структурними компонентами ієрархічно складних систем.

Навчальні дисципліни, що викладаються:
Технології електронних видань. Конструювання видань. Технології створення веб-сторінок. Технологічне забезпечення поліграфічного виробництва.

Контакти:
роб. тел.: (044) 204 99 16
моб. тел.: (067) 501 75 74
e-mail: bodo_kush@hotmail.com
кім. 67, 8 корп. ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського