Хохлова Розалія Анатоліївна
к.т.н., доцент, доцент кафедри репрографії

Професійний шлях та здобутки:
Закінчила Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ” у 2003 році із присвоєнням кваліфікації інженер-технолог. Працювала за фахом в таких київських поліграфічних підприємствах, як: ДП «Такі справи», ТОВ «Літтон», ТОВ «Новий друк».
Окрім виробничої діяльності, займалася наукою в аспірантурі й у 2007 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у друкарському процесі офсетного плоского друку», з отриманням ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – Машини і процеси поліграфічного виробництва.

У 2011 році отримала атестат доцента.

Очолюю науково-дослідну тему в межах робочого часу викладача 0115U004720 «Технологічні основи виготовлення і застосування флексографічних друкарських лакофарбових матеріалів, що біорозкладаються» (№ ВПІ 1/2015). Згідно тематики, керую науковими роботами бакалаврів та магістрів кафедри репрографії, що публікують статті у наукових фахових збірниках, приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, всеукраїнських та міжнародних наукових студентських конкурсах. Так, почесним дипломом І ступеня у Міжнародному конкурсі наукових робіт студентів та здобувачів в області прінттехнологій та медіакомунікацій, що проводився у 2019 р Білоруським державним технологічним університетом (м. Мінськ, Білорусь) нагороджено наукову роботу Т. В. Горової, що виконувалася під моїм керівництвом.

Проходила підвищення кваліфікації у: ТОВ «Олександрія-Ф» (Київ, наказ № 2816-п від 18.11.2014 р.) за тематикою: «Новітні технологічні процеси, пристрої для отримання лакофарбових відбитків трафаретним способом друку; та отримала  сертифікат НМК «ІПО» за напрямком «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни» (Київ, ПК № 4330, 2018 р.)

Автор понад 30 наукових праць, серед яких: 1 монографія, 2 підручника, 6 патентів України на корисну модель, 22 наукових публікації у фахових виданнях.

Наукові інтереси:
Розроблення технологічних основ виготовлення і застосування флексографічних друкарських лакофарбових матеріалів, що біорозкладаються, для забезпечення високої якості друкування поліграфічної та пакувальної продукції.
Обґрунтування параметрів процесу оздоблення поліграфічної продукції, а також удосконалення технологічного процесу лакування друкованих відбитків у напрямі стабілізації їх кольоровідтворення.

Навчальні дисципліни, що викладаються:
Фізико-хімічні основи поліграфії, Теорія кольору, Технології видавництв та поліграфії, Процеси закріплення інформації на носіях, Фотореєстраційні процеси, Спеціальні види поліграфічної продукції.

Контакти:
моб. тел., viber: (050) 999 76 46
e-mail: r_stepanets@ukr.net
кім. 65, 8 корп. ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського