0708.20
Обсяги державного замовлення на другий (магістерський) рівень вищої освіти
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Обсяги державного замовлення за освітнім ступенем магістра при вступі на основі здобутого ступеня бакалавра для спеціальності 186 Видавництво та поліграфія освітньої програми  Технології друкованих і електронних видань складають:

 

денна форма навчання:

для освітньо-наукової програми – 0 місць;

для освітньо-професійної програми – 17 місць;

 

заочна форма навчання:

для освітньо-професійної програми – 1 місце.