1607.20
Обговорення проєкту освітньо-наукової програми (ОНП) «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Розпочалося обговорення проєкту освітньо-наукової програми (ОНП) «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Мета, як зазначено в проєкті ОНП «Видавництво та поліграфія» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія, — підготовка високо кваліфікованих, інтегрованих у Європейський та світовий науково-освітній простір фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України в світовому співтоваристві, здатних до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у видавничо-поліграфічній галузі та викладацької роботи у закладах вищої освіти.
Розроблення і вдосконалення змісту ОНП «Видавництво та поліграфія», наповнення освітніх компонент, структури навчального процесу є головним завданням кафедр репрографії та технології поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ) КПІ ім. Ігоря Сікорського — провідного вищого навчального закладу України.
Директор ВПІ Петро Киричок звернувся до керівників підприємств, організацій і наукових установ видавничо-поліграфічної галузі, випускників Видавничо-поліграфічного інституту з листом щодо загальної оцінки змісту проєкту ОНП, рекомендацій, пропозицій, що сприятиме вдосконаленню навчального процесу підготовки науковців, здатних до найвищих досягнень в освітньо-науковому середовищі.