3101.19
Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів кафедри репрографії Видавничо-поліграфічного інституту
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

від 30 січня 2019 року

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі знань 18 Виробництво та технології за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія і включає такі напрями:

  1. Наукові і методологічні основи розроблення, проектування, вдосконалення видавничо-поліграфічної продукції (друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів);
  2. Теоретичні й експериментальні дослідження друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів;
  3. Розроблення і вдосконалення технологічних процесів виробництва друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів;
  4. Створення, дослідження й вдосконалення технологічних процесів, матеріалів й технічного забезпечення виготовлення друкованих, електронних, мультимедійних, комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів та їх елементів для основних і допоміжних виробництв видавничо-поліграфічного комплексу;
  5. Розроблення, дослідження, вдосконалення видавничих систем, інструментально-технічних засобів, окремих вузлів і механізмів, устаткування, потокових ліній видавничо-поліграфічного і пакувального виробництва.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри репрографії

Прізвище  аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Афанасьєв Дмитро Володимирович

2017

Обґрунтування параметрів стиснення зображень в системах репродукування засобами цифрового друку з метою підвищення продуктивності процесу і адекватності відтворюваної інформації

 

Величко О. М.

Сичик Юрій Вітаоійович

2018

Обґрунтування параметрів технологічного забезпечення проектування, розроблення та тестування електронних мультимедійних видань

Скиба В. М.

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Розроблення і дослідження процесу наповнення електронних видань інтерактивними елементами Аналітичні і експериментальні дослідження взаємодії і взаємовпливу складників електронних видань і їх структури в цілому на процеси уведення, оброблення, поширення, читання видань залежно від апаратно-програмних засобів

 

Величко О. М.

2. Удосконалення систем зволоження офсетного друку Системи зволоження в офсетному друці з аналітичними і експериментальними дослідженнями продуктивності та екологічності для забезпечення стабільного продукування малотиражної продукції

 

3. Процеси опрацювання і уведення аудіоінформації в електронні мультимедійні видання Аналітичні і експериментальні дослідження запису і оброблення аудіоінформації для створення, проектування та тестування електронних мультимедійних видань. Моделювання технологічних процесів

 

Скиба В. М.

4. Розроблення інтерактивних додатків з оцінюванням і тестуванням їх користувацької ефективності Аналітичні і експериментальні дослідження впливу режимів введення та опрацювання інформації на ефективність технологічного процесу

Зоренко Я. В.