0507.16
Атестаційні роботи випускників кафедри репрографії — поєднання теорії й практики!
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

    Вже другий рік поспіль очолюю Екзаменаційну комісію із захисту дипломних проектів бакалаврів і спеціалістів та магістерських дисертацій. Надзвичайно цікаві тематика і технічні прийоми представлення результатів інженерних розробок.

Фото на пам’ять після захисту бакалаврів 16 червня 2016 року

Фото на пам’ять після захисту бакалаврів 16 червня 2016 року

Фото на пам’ять після захисту магістрантів групи РП-41м 22 червня 2016 року

Фото на пам’ять після захисту магістрантів групи РП-41м 22 червня 2016 року

Фото на пам’ять після захисту магістрантів групи МВ-41м

Фото на пам’ять після захисту магістрантів групи МВ-41м

    Зокрема, для бакалаврських дипломів характерна практична реалізація проекту у вигляді зразка друкованого видання або паковання та електронного чи мультимедійного примірника, а подекуди і друкованого видання з мультимедійним додатком.

Для дипломів спеціалістів характерні суттєві проектні рішення, пов’язані з інженерно-технічним забезпеченням виробництва, оцінюванням ризиків упровадження проектів, визначенням логістичних маршрутів інформаційних і матеріальних потоків.

Для магістерських дисертацій характерне глибоке експериментальне  дослідження операцій і технологічного процесу в цілому та розроблення практичних інженерних рішень за їх результатами.

Достатньо переглянути закладку на сайті кафедри репрографії «Атестаційні роботи студентів», де відображені анотації захищених проектів, як стає зрозумілим, що науково-педагогічні працівники, викладачі, керівники дипломних проектів і магістерських дисертацій ідуть в руслі технічного прогресу і відповідають усім сучасним викликам суспільства щодо наповнення навчальної програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів видавничо-поліграфічного виробництва не тільки фундаментальними, а й професійно-орієнтовними і фаховими дисциплінами, що дають систему знань для самостійної роботи фахівців в галузі.

Студенти надзвичайно виважено, детально, логічно давали відповіді на запитання членів комісії, виявляючи ґрунтовні знання. Все це разом із демонстрацією реалізації проекту давало підстави високо оцінити роботи. Окрім цього більшість бакалаврських розробок, а магістерські практично всі, широко апробовані на міжнародних і українських конференціях впродовж двох-трьох років, що вказує на ґрунтовне поєднання наукової роботи і навчального процесу.

Поєднання теоретичних знань, які студенти набувають у процесі навчання, та практичних реалізацій проектів робить довершеними атестаційні роботи, вирізняє їх практичною спрямованістю, а для самих студентів робота над проектом — крок у самостійне вирішення конкретних практичних завдань.

Хочу побажати випускникам бакалаврської та магістерських програм  завзяття і наснаги, добра і щастя, виповнення всіх мрій, хай щастить у професійному житті, адже для цього вони із честю здобули освітні ступені бакалаврів і магістрів!

Голова Екзаменаційної комісії 2015-2016 рр.

з напряму «Видавничо-поліграфічна справа»

спеціальностей «Технології електронних мультимедійних видань»

та «Комп’ютерні технології та системи ВПВ»,

директор видавництва

Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова,

магістр видавничо-поліграфічної справи

Олександр Сусол