2404.15
Вітаємо зі здобуттям наукового ступеня!
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

22 квітня 2015 року відбувся захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д26.002.10 в НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Машини і процеси поліграфічного виробництва».

Ми щиро вітаємо здобувачів Видавничо-поліграфічного інституту — асистентку кафедри репрографії Катерину Ігорівну Золотухіну та асистента кафедри машин і агрегатів поліграфічного виробництва Дмитра Сергійовича Гриценка зі здобуттям наукового ступеня кандидата технічних наук за рішенням спецради.

Zolotuhkina

Grytzenko

Їх ґрунтовні дослідження достойно оцінені шановними членами спецради — визначними науковцями, заслуженими діячами науки і техніки України, професорами, які висловили і позитивні оцінки і зауваження, що в цілому сприятиме удосконаленню наукових і прикладних аспектів технології і обладнання видавничо-поліграфічного виробництва.

У дискусії приймали участь науковці і виробничники галузі. У позитивних відгуках, що надійшли на автореферати здобувачів, ними були висловлені і позитивні оцінки і зауваження.

Захист дисертації — важливий етап наукового визнання, тож бажаємо нашим здобувачам подальших плідних теоретичних і експериментальних досліджень, нових ідей, публікацій, оригінальних методичних розробок!

Колектив кафедри репрографії