0103.15
Планується захист дисертаційної роботи асистента кафедри репрографії ВПІ НТУУ «КПІ» Золотухіної Катерини Ігорівни
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.10 НТУУ «КПІ» відбудеться захист дисертаційної роботи Золотухіної Катерини Ігорівни на тему: «Закономірності стабільного кольоровідтворення у технологіях друкування на пористих і невсотувальних поверхнях» за спеціальністю 05.05.01 — «Машини і процеси поліграфічного виробництва» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню взаємовпливу параметрів технологічного середовища друкарського контакту та методів їх стабілізації для унормування кольоровідтворення зображень на носіях з пористою та невсотувальною поверхнею. У роботі проаналізовано головні чинники впливу на параметри друкарського процесу відтворення текстової та ілюстраційної інформації на пористих та невсотувальних матеріалах. Детально проаналізовано механізми формування відбитка, сутність фізико- хімічних явищ, що відбуваються у друкарському контакті. На підставі теорії графів та методів системного аналізу побудовано ієрархічну модель пріоритетності критеріїв вибору режимів та параметрів друкарського процесу плоского офсетного друку. Запропоновано варіант розрахунку точності і стабільності технологічного процесу з урахуванням методів регулювання складників технологічного середовища друкарського контакту. Обґрунтовано технологічні параметри стабільного кольоровідтворення за мінімізації коефіцієнта фарбоперенесення на пористих та невсотувальних матеріалах. Розроблено цільові добавки для регулювання процесу друкування офсетним способом, та методику їх введення до технологічного середовища і контролювання, яка дозволяє підвищити якість друкованої продукції. За допомогою регресійного аналізу встановлено вплив складників технологічного середовища на стабільність кольоровідтворення та зпрогнозовано товщину шару фарби на відбитку при заданих показниках в’язкості фарби та характеристиках профілю поверхні задруковуваного матеріалу.