Hohlova1 Хохлова Розалія Анатоліївна

к.т.н., доцент кафедри репрографії

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin


Сторінка викладача

Народилася – 02.12.1980 р., м. Київ

Закінчила з відзнакою Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ» у 2003 році за спеціальністю «Технологія поліграфічного виробництва».

Захистила кандидатську дисертацію у 2007 р. на тему: «Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у друкарському процесі офсетного плоского друку» за спеціальністю 05.05.01 – «Машини і процеси поліграфічного виробництва»;

Кандидат технічних наук з 2008 р.

Вчене звання доцента отримано у 2011 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації складає понад 10 років з 2003 року, в тому числі в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» – понад 10 років.

Тематика досліджень: параметри лакування й закріплення лаків та закономірності їх взаємовпливу залежно від параметрів друкарського процесу, їх моделювання та стабілізація для автоматизованого управління комплексним технологічним процесом виготовлення продукції; розробка екологічночистих лакофарбових матеріалів, які розкладатимуться в природних умовах.

Наукові інтереси: проблеми друкарських і оздоблювальних процесів у сучасних способах репродукування і виробництва поліграфічної продукції; стабілізація технологічних параметрів технологій нанесення лаків; пошук оптимального складу відновлювальних матеріалів для розробки лакофарбових матеріалів, що біорозкладаються.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами: участь у науковій темі НІЦ ПОІНТ ВПІ НТУУ «КПІ» № 2943-п «Розробка та дослідження композиційного складу УФ-лаку для оптимізації технологічного процесу лакування друкованої продукції по сирому» (№ державної реєстрації 0103U000202); очолювала науково-дослідну роботу у межах робочого часу викладача «Екологічночисті матеріали для створення поліграфічних лаків і фарб, що біорозкладаються» (№ державної реєстрації 0111U001866).

Хохлова Р. А. автор і співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України; 1 монографії; автор і співавтор понад 35 наукових публікацій у фахових виданнях; 3 патентів на винаходи; 10 навчально-методичних праць, з них 6 видані як електронні видання(посилання на електронні видання наведоні нижче), понад 25 доповідей на конференціях різного рівня.

Основні публікації:

1. Хохлова Р. А., Величко О. М.  Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. — 183 с.

2. Хохлова Р. А., Величко О. М.  Лакування у друкарсько-обробному процесі: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. — 136 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Хохлова Р. А., Єрьоміна Т. О. Математичний опис залежностей системи «УФ-лак—друкований відбиток» // Поліграфія і вид. справа: зб. наук. праць. – 2009. –  № 1. – С. 53-56. Детальніше
 2. Величко О.М., Хохлова Р. А., Савченко К.І.  Ступінь емульгування гібридних фарб // Упаковка. – 2010, №3. – С. 50-51.
 3. Степанець А.І., Хохлова Р. А. Вплив рН і концентрації розчинів смоли естеру стиромаля на реологічні властивості флексографічних фарб // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2010. – № 2. – С.115-119. Детальніше
 4. Хохлова Р. А., Мокрецова К. О. Тенденції у розвитку плівкових матеріалів, що біорозкладаються, для задруковування і виготовлення паковань // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2011. – № 2. – С. 88-93. Детальніше
 5. Зоренко О. В., Хохлова Р. А., Гавриш А. П.  Формні матеріали для вибіркового лакування // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2011. – № 3. – С. 116-122. Детальніше
 6. Хохлова Р. А., Кирильчук К. О. Технологічні властивості сучасних клеїв для незшивного клейового скріплення // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2011. – № 4. – С. 114–121. Детальніше
 7. Хохлова Р. А., О. Ю.Байдак, А. П. Гавриш, В. В. Калініченко Сучасний стан розвитку декоративного лакування // Поліграфія і вид. справа: зб. наук. праць. – 2011. –  № 3. – С. 162-169. Детальніше
 8. Хохлова Р. А., Степанець А.І. Тенденції розвитку безпечних флексографічних фарб для друкування на пакованнях // Упаковка. – 2012, №3. – С. 58-62. Детальніше
 9. Хохлова Р. А. Сучасний стан розвитку флексографічних фарб для паковань // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2012. – № 1. – С. 156-163. Детальніше
 10. Хохлова Р. А., Хлус О. С. Аналіз методів уведення звукової інформації, записаної у нотних символах // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2012. – № 4. – С. 39-51. Детальніше
 11. Хохлова Р. А., Івженко Д. О. Цифрове фото з експериментальним дослідженням технології оброблення // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2012. – № 3. – С. 55-63. Детальніше
 12. Хохлова Р. А., Розенберг О. А. Технологія створення інтерактивної 3D моделі друкарського устаткування // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2013. – № 2. – С. 17-26. Детальніше
 13. Хохлова Р. А., Шулякова Н. О. Проектування сучасного гнучкого паковання для цукерок із використання матеріалів, що біорозкладаються // Поліграфія і вид. справа: зб. наук. праць. – 2013. –  № 1-2. – С. 86-89. Детальніше
 14. Хохлова Р. А., Романенко А. І. Аналіз автоматизованих систем управління поліграфічним підприємством // Поліграфія і вид. справа: зб. наук. праць. – 2013. –  № 3-4. – С. 78-83. Детальніше
 15. Хохлова Р. А., Вальков Є. С.  Властивості природних плівкотвірних речовин для виготовлення лаків та фарб, що біорозкладаються // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2014. – № 1. – С. 95–102. Детальніше
 16. Кащенко Н. О., Хохлова Р. А. Тенденції у розвитку флексографічних друкарських фарб // Поліграфія і вид. справа: зб. наук. праць. – 2014. –  № 3. – С. 28-31. Детальніше

Основні лекційні курси, що викладаються:

 1. «Фізико-хімічні основи технологій поліграфічних виробництв»;
 2. «Теорія кольору»;
 3. «Технології фотореєстраційних процесів»;
 4. «Технологія видавничо-поліграфічного виробництва: Спеціальні види друку»;
 5. «Технологічні матеріали видавничо-поліграфічних виробництв»;
 6. «Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням».

Посилання на електронні видання: