Rozum1 Розум Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри репрографії ВПІ НТУУ «КПІ»

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin


Сторінка викладача

 

Доцент Розум Тетяна Володимирівна, 1963 року народження, працює у видавничо-поліграфічній галузі з 1986 року. Після закінчення навчання в Українському поліграфічному інституті ім. Ів. Федорова (м. Львів) за спеціальністю «Технологія поліграфічного виробництва», була направлена на роботу ГП РВО «Поліграфкнига» на посаду інженера-технолога у Центральну виробничу лабораторію підприємства. З 1995 року продовжила свою трудову діяльність в Українському науково-дослідному інституті спеціальних видів друку (нині Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія») на посадах: провідного інженера лабораторії стандартизації, інформації та метрології, ст. наукового співробітника лабораторії стандартизації, інформації та патентної роботи, а також на посаді вченого секретаря інституту.

У 2000 році закінчила аспірантуру з відривом від виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

У 2003 році закінчила з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. м. Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація».

Кандидат технічних наук з 2003 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Української академії друкарства 30 травня 2003 р. (протокол № 6/48 від 30.05.2003 р.) зі спеціальності 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» (диплом кандидата наук ДК № 021058 від 12 листопада 2003 р., м. Київ).

На викладацькій роботі у ВПІ НТУУ „КПІ” з 2004 року, спочатку на посаді ст. викладача кафедри репрографії, потім на посаді доцента цієї ж кафедри.

У 2008 році отримала звання доцента кафедри репрографії (атестат доцента 12ДЦ № 019158 від 18.04.2008 р., м. Київ)

Основні лекційні курси: «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв», «Технології електронних видань», «Нормативна документація та системи управління якістю поліграфічних виробництв», «Підготовка матеріалів», «Термотрансферний та широкоформатний друк».

Протягом своєї педагогічної діяльності доц. Розум Т. В. підготувала більше 100 бакалаврів, спеціалістів і магістрів, її учні продовжили своє навчання у провідних вузах Європи, вона постійно проводить роботу з обдарованими студентами за різноманітною науковою тематикою, про що свідчать численні публікації доробків студентів у фахових виданнях та їх виступи на міжнародних конференціях.

Коло наукових інтересів доц. Розум Т. В. – дослідження технологічних процесів ВПВ, моделювання технологічних процесів ВПВ, дослідження властивостей поліграфічних матеріалів та їх вплив на кінцеву якість друкованої продукції, прогнозування якості напівфабрикатів та готової продукції в залежності від налагодження технологічного процесу, система управління якістю та її вплив на нормалізацію виробництва.

Доц. Розум Т. В. є автором більше ніж 70 публікацій у тому числі однієї монографії, одного підручника з грифом МОН України, чотирьох патентів (у співавторстві).

Керує і приймає участь у науково-дослідній тематиці, виступає рецензентом наукових робіт, монографій і підручників, виступає опонентом дисертаційних робіт.