Zorenko2 Зоренко Ярослав Володимирович

Доцент кафедри репрографії ВПІ НТУУ «КПІ»

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin


Сторінка викладача

Зоренко Ярослав Володимирович, к.т.н., доцент кафедри репрографії, 1984 року народження, закінчив навчання у 2008 році ВПІ НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Магістр видавничо-поліграфічної справи». З 2009 по 2011 р.р. навчався в аспірантурі НТУУ «КПІ». В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення процесу репродукування у плоскому офсетному друці» і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва.

На викладацькій роботі у НТУУ «КПІ» з 2009 року. З 2012 року працює на посаді старшого викладача, а з 2014 року – на посаді доцента кафедри репрографії.

За результатами наукової діяльності у 2006 отримав диплом за друге місце у Всеукраїнському конкурсі «Друкарство молоде» за напрямом «Технологія поліграфічного виробництва». За результатами написання колективної наукової роботи «Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами» став лауреатом щорічної премії Президента України для молодих науковців 2013 року, що підтверджено Указом президента №659/2013.

Коло наукових інтересів пов’язане із проблематикою додрукарських і друкарських процесів у сучасних способах репродукування і виробництва поліграфічної продукції. Є співавтором однієї монографії, автором і співавтором понад 40 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2 патентів на корисну модель, 2 методичних розробок, виданих як електронні навчальні видання.

Зоренко Я. В. підготував понад 10 бакалаврів, спеціалістів і магістрів, які захистили дипломні проекти за напрямком підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа». Зоренко Я. В. є заступником зав. кафедри репрографії ВПІ НТУУ «КПІ»; відповідальним за впровадження системи «Кампус» на кафедрі репрографії; одним із відповідальних менеджерів збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» у системі OJS.

Адреса: вул. Ак. Янгеля 1/37, 67 кім.;

e-mail: imprint2008@gmail.com

Основні наукові публікації.

Публікації у вітчизняних виданнях:

1. Зоренко Я. В., Сак Д. О. Параметри відеосистеми КВС для процесу калібрування // Технологія і техніка друкарства. – 2014. – №. 1. – С. 21–29. PDF

2. Zorenko Y. V. Halftone imprint’s parameters in modern methods of color reproduction // Технологія і техніка друкарства. – 2015. – №. 1. – С. 24-29. PDF

3. Зоренко Я. В., Іванова Ю. О. Дослідження оптичних властивостей відбитків широкоформатного струминного друку //Технологія і техніка друкарства. – 2015. – №. 2 (48). – С. 63-74. PDF

4. Зоренко Я. В., Дениско Н. В. Методика визначення раціональних параметрів кодування відеоінформації формату 4K //Технологія і техніка друкарства. – 2016. – №. 2. – С. 41–50.  PDF

5. Зоренко Я. В., Коломієць О. В. Дослідження технології підготовки зображень із розширеним динамічним діапазоном для веб-сайтів //Технологія і техніка друкарства. – 2018. – №. 1 (59). – С. 11-19. PDF

Посилання на електронні видання:

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2719;

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2720.