IMG_3043 Клименко Тетяна Євгенівна

к.т.н., cтарший викладач кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ НТУУ «КПІ»

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Народилася – 04.09.1984 р., м. Київ.

Закінчила з відзнакою Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ» у 2007 році за спеціальністю «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв».

Захистила кандидатську дисертацію у 20015 р. на тему: «Технологічне забезпечення контролю якості банкнотних відбитків» за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва.

Кандидат технічних наук з 20015 р.

Основні лекційні курси: «Технологія поліграфічних виробництв», «Технології додрукарської підготовки видань», «Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва».

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами: Дослідження проводились у НТУУ «КПІ» у межах науково-дослідної роботи та за господарськими договорами: № 08-12-301 від 28.07.2008 р. «Дослідження впливу параметрів паперу та офсетних фарб на колірні характеристики та насиченість банкнотних відбитків» (номер державної реєстрації 0109 U 005818); № 10-12-215 від 25.08.2010 р. «Дослідження впливу структури, фізико-механічних і колірних характеристик нового двошарового банкнотного паперу на друкарсько-технічні властивості та якість банкнотних відбитків» (номер державної реєстрації 0111 U 008780).

Досягнення: За результатами досліджень має близько 16 наукових праць (з них 5 статей в наукових фахових виданнях, 1 – в міжнародному фаховому виданні, 1 патент, 10 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій).

Контактна інформація.

e-mail: tetiana.klymenko@gmail.com