Churkin (2) Чуркін Володимир Вікторович

cтарший викладач кафедри репрографії

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin


Сторінка викладача

Народився – 17.04.1950 р., м. Баку.

Закінчив  НТУУ “КПІ”, 1973 р.

Навчання в аспірантурі КПІ – 1977 -1980 рр.

Стаж наукової роботи – понад 35 років.

Працював в наукових підрозділах НТУУ “КПІ” з 1977 року (кафедра обчислювальної техніки в інженерних та економічних розрахунках, регіональний вузівський обчислювальний центр, кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем, науково-дослідний інститут автоматизації проектування динамічних об’єктів та систем, науково-інженерний центр проблемно-орієнтованих інформаційних технологій) на посадах с.н.с., зав. сектора, зав. лабораторією, нач. відділу, заст. директора з наукової роботи.

На викладацькій роботі у ВПІ НТУУ «КПІ» з 1996 року на посаді ст. викладача кафедри репрографії.

Тематика досліджень та наукові інтереси – дослідження програмно-апаратних засобів для автоматизації визначення, контролю та стабілізації параметрів технологічних процесів видавничо-поліграфічних виробництв. Дослідження проводяться у рамках участі у виконанні держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт. Результатами досліджень є створення експериментальних зразків технічних засобів та розроблене програмне забезпечення для їх використання в комп’ютеризованих системах та технологіях видавничо-поліграфічних виробництв.

Досягнення: За результатами досліджень маю публікації у вітчизняних фахових виданнях, патенти України на винаходи та корисні моделі, доповіді на міжнародних конференціях, наукові звіти про держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи, конспекти лекцій та методичні вказівки до виконання практичних робіт.

Основні наукові публікації.

Публікації у вітчизняних виданнях:

 1. Чуркін В.В. Цифрове визначення параметрів взаємодії друкарського паперу з фарбами // Технологія і  техніка друкарства. Збірн.наук.праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ».-2014. № 1.- С. 68-75. Детальніше
 2. Морфлюк В.Ф., Чуркін В.В. Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину // Технологія і  техніка друкарства. Збірн.наук.праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ». -2013. № 1.- С. 106-111. Детальніше
 3. Морфлюк В.Ф., Чуркін В.В. Статистичне визначення параметрів зволожувальних розчинів при друкуванні гібридними фарбами // Технологія і  техніка друкарства. Збірн.наук.праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ». -2011. № 4.- С. 27-33. Детальніше

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності:

 1. Патент України на корисну модель № 92748. Спосіб цифрового визначення параметрів стабілізації поперечного суміщення фарб в рулонних друкарських машинах / В.Ф. Морфлюк, В.В. Морфлюк-Щур, В.В. Чуркін, І.С. Карпенко; опубл. 26.08.2014, Бюл.№16. Детальніше
 2. Патент України на корисну модель № 92746. Спосіб цифрового визначення параметрів стабілізації суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах / В.Ф. Морфлюк, В.В. Чуркін, І.С. Карпенко; опубл. 26.08.2014, Бюл.№16. Детальніше
 3. Патент України на корисну модель № 70570. Спосіб об’єктивного цифрового визначення параметрів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах / В.Ф. Морфлюк, В.В. Морфлюк-Щур, В.В. Чуркін; опубл. 11.06.2012, Бюл.№11. Детальніше

Доповіді на міжнародних конференціях:

 1. Чуркін В.В. Інформаційна система цифрового визначення друкарських властивостей паперу при взаємодії з фарбами // XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, м. Київ, Україна, 15 травня, 2014 р.
 2. Морфлюк В.Ф., Чуркин В.В., Морфлюк-Щур В.В. Автоматизация процессов цифрового контроля и стабилизации поперечного совмещения  красок в рулонных печатных машинах // Міжнародна науково-технічна конференція: UNITECH’13, Габрово, Болгарія, 22-23 листопада, 2013 р.
 3. Морфлюк В.Ф., Чуркин В.В. Автоматизована система цифрового визначення характеристик зволожувального розчину при друкуванні гібридними фарбами // XVII Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, м. Київ, Україна, 19 грудня, 2013 р.
 4. Морфлюк В.Ф., Чуркин В.В., Морфлюк-Щур В.В. Автоматизация процессов цифрового статистического определения lab координат цвета при офсетном способе печати // Міжнародна науково-технічна конференція: UNITECH’13, Габрово, Болгарія, 16 листопада, 2012 р.

Наукові звіти про держбюджетні науково-дослідні роботи:

 1. Величко О.М., Морфлюк В.Ф., Чуркін В.В. та інші. Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях / № держреєстрації 0111U001470 в УкрІНТЕІ, – К., 2012. Детальніше
 2. Величко О.М., Морфлюк В.Ф., Чуркін В.В. та інші. Розробка і дослідження гібридних фарб для нормалізації кольоровідтворення у технологічних процесах опорядження книжково-журнальної і пакувальної продукції / № держреєстрації 0109U002289 в УкрІНТЕІ, – К., 2010.

Навчально-методичні праці:

 1. Чуркін В.В. Схемотехніка вузлів та пристроїв КВС і репросистем [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Чуркін.–Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 70 с.

URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7598

 1. Чуркін В.В. Схемотехніка вузлів та пристроїв комп’ютеризованих репросистем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Чуркін. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012.

URI: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1767

 1. Чуркін В.В. Схемотехніка ЕОМ [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Чуркін. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012.

URI: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1847

 1. Морфлюк В.Ф., Чуркін В.В. Схемотехніка ЕОМ [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Чуркін, В. Ф. Морфлюк. –  Київ : НТУУ «КПІ», 2011.

URI:  http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1046

Дисципліни та кредитні модулі, які викладаються:

 1. “Схемотехніка – 1: Схемотехніка ЕОМ”;
 2. “Схемотехніка – 2: Елементи та схеми КВС і репросистем”;
 3. “Схемотехніка – 3: Схемотехніка вузлів та пристроїв КВС і репросистем”;
 4. “Основи системного аналізу”;
 5. “Організація баз даних”;
 6. “Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв – 2: Автоматизація технологічних процесів і виробництва”;

Контактна інформація:

роб: 406-84-27

моб: 093-471-74-73

е-mail – vladvic@ukr.net