Gutsol2 Гуцол Ольга Олександрівна

старший викладач кафедри репрографії

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Дата народження: 27 листопада 1959року, м. Белць, Молдова

Закінчила Київський політехнічний інститут, 1982 рік, спеціальність – прикладна математика, кваліфікація – інженер-математик.

Працювала в Інституті проблем матеріалознавства АН УССР, з 1991року навчалась в аспірантурі Інститута кібернетики АН УССР, з 1994року працює в НТУУ „КПІ” на кафедрі репрографії.

Напрямки роботи та наукових досліджень пов’язані з програмуванням та математичним моделюванням.

Основні публікації:

 1. „Проблеми створення електронної інформаційної бази даних загального та поліграфічного материалознавства”, збірник наукових праць „Технологія і техніка друкарства”, №1-2, 2006р. Детальніше
 2. „Реологічні властивості фарб. Дослідження залежності в’язкості друкарських фарб від робочої температури фарбової секції друкарських машин”, збірник наукових праць „Технологія і техніка друкарства”, №1-2, 2007р. Детальніше
 3. „Математичне моделювання реологічних характеристик тиксотропних систем”, Материалы международной научно-технической конференции „Надежность и долговечность механизмов, элементов конструкцій и биомеханических систем”, Севастополь, вересень  2007р.
 4. „Реологічні властивості технологічно важливих тиксотропних систем”, Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем та елементів їхніх конструкцій”, Севастополь, вересень  2008р.
 5. „Реология тиксотропных систем”, Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем та елементів їхніх конструкцій”, Севастополь, вересень  2009р.
 6. „Математическое моделирование экспериментальных зависимостей логарифма вязкости от обратной температуры реальных жидкостей и жидкоподобных текучих систем”, Вісник Черкаського державного технічного університету, №2, 2009р. Детальніше
 7. „Моделирование реологических кривых структурированных систем”, Вісник СевНТУ, вип.110: Механіка, енергетика, екологія, 2010р. Детальніше

та інші.

 Предмети, які викладаються у 2010-2011 навч.році:

 1. „Системи штучного ютерізовані технології підготовки матеріалів-1”,інтелекту”;
 2. „Комп „Автоматизоване проектування видань і паковань”;
 3. „Інформаційні технології”;
 4. „Виробнича логістика”.

Контактна інформація:

e-mail: Gutsol_Olga@ukr.net

роб.тел. 454-99-16