photo Олександр Нечипорчук

Дослідник, наукові інтереси зосереджені в області біополімерів, біокомпозитних матеріалів, упаковки та друкарських матеріалів

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Дослідник, наукові інтереси зосереджені в області біополімерів (полісахариди, лігнін), біокомпозитних матеріалів, упаковки та друкарських матеріалів. Останні роботи спрямовані на дослідження наноцелюлози, включаючи: виробництво, хімічну модифікацію поверхні, розвиток матеріалів на основі наноцелюлози та дослідження їх властивостей.

З жовтня 2015 – науковий співробітник (PostDoc) Технічного університету Чалмерс (Швеція), дослідження за напрямком «Наноматеріали для реставрації творів мистецтва», програма HORIZON 2020.

З жовтня 2012 по вересень 2015 – міжнародна докторська програма (PhD) в Університеті Гренобль Альпи (Франція) та Вищому Технологічному Інституті (Португалія), в рамках проекту IDS-FunMat (Erasmus Mundus). Дисертаційна робота на тему: «Нановолокна целюлози для виготовлення біонанокомпозитних матеріалів».

З жовтня 2011 по серпень 2012 – навчався за програмою Пост Магістр в Технологічному інституті Гренобля (Франція) в області «Біопереробка: біоенергія, біопродукти та біоматеріали», захистив роботу на тему «Модифікація лігніну для використання у флексографічних друкарських фарбах».

З вересня 2005 по червень 2011 – навчався у Видавничо-поліграфічному інституті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», отримав ступені бакалавр за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» та магістр за спеціальністю «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв». Захистив магістерську роботу на тему: «Експлуатаційні та якісні параметри відбитків термотрансферного друку».