Благодір Ольга Леонідівна
к. т. н., асистент

Професійний шлях та здобутки:
Закінчила з відзнакою Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ» у 2003 році за спеціальністю «Технологія поліграфічного виробництва».

Захистила кандидатську дисертацію у 2007 р. на тему: «Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у друкарському процесі офсетного плоского друку» за спеціальністю 05.05.01 – «Машини і процеси поліграфічного виробництва», кандидат технічних наук з 2008 р. Вчене звання доцента отримано у 2011 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації складає понад 10 років з 2003 року, в тому числі в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» – понад 10 років.

Брала активну участь у науковій темі НІЦ ПОІНТ ВПІ НТУУ «КПІ» № 2943-п «Розробка та дослідження композиційного складу УФ-лаку для оптимізації технологічного процесу лакування друкованої продукції по сирому» (№ державної реєстрації 0103U000202); очолювала науково-дослідну роботу у межах робочого часу викладача «Екологічночисті матеріали для створення поліграфічних лаків і фарб, що біорозкладаються» (№ державної реєстрації 0111U001866).

Автор і співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України; 1 монографії; автор і співавтор понад 35 наукових публікацій у фахових виданнях; 3 патентів на винаходи; 10 навчально-методичних праць, з них 6 видані як електронні видання(посилання на електронні видання наведоні нижче), понад 25 доповідей на конференціях різного рівня.

Наукові інтереси:
Проблеми друкарських і оздоблювальних процесів у сучасних способах репродукування і виробництва поліграфічної продукції; стабілізація технологічних параметрів технологій нанесення лаків; пошук оптимального складу відновлювальних матеріалів для розробки лакофарбових матеріалів, що біорозкладаються.

Навчальні дисципліни, що викладаються:
Фізико-хімічні основи поліграфії. Теорія кольору. Технології видавництв та поліграфії. Технології фотореєстраційних процесів. Технологічні матеріали видавничо-поліграфічних виробництв. Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням.

Контакти:
роб. тел.: (044) 204 99 16
e-mail: r_stepanets@ukr.net
кім. 65, 8 корп. ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського