8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

Інтелектуальна власність

Охорона праці в галузі

Цивільний захист

Філософські проблеми наукового пізнання

Основи наукових досліджень

Патентознавство та авторське право

Математичні методи оптимізації

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва

  • Проектування інфраструктури виробництва
  • Управління проектами

Виробнича логістика

Основи теорії прийняття рішень

Технології переробки і утилізації виробів

Спеціалізоване друкарське і післядрукарське обладнання

  • Друкарське обладнання спеціальних видів друку
  • Обладнання післядрукарських процесів

Захист інформації в комп’ютеризованих системах

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Педагогіка вищої школи

Іноземна мова для науковців 1

Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології

Моделювання засобами векторної алгебри  і теорії поля Комп’ютеризовані технології підготовки і контролю матеріалів

  • Підготовка матеріалів
  • Методи і засоби контролю технологічної придатності матеріалів

Нормативна документація та системи управління якістю поліграфічних виробництв

Матеріали зі спеціальними властивостями

Математичне моделювання систем і процесів

Основи сталого розвитку суспільства

Іноземна мова для науковців 2

Фізико-хімічні методи аналізу

Основи трибології

Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням

Електронні медіа