8.05150103 Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

Інтелектуальна власність

Охорона праці в галузі

Цивільний захист

Філосовські проблеми наукового пізнання

Основи наукових досліджень

Патентознавство та авторське право

Математичні методи оптимізації

Інженерно-технічне забезпечення видавничо -поліграфічного виробництва

  •          Проектування інфраструктури виробництва – 1
  •          Управління проектами

Виробнича логістика

Основи теорії прийняття рішень

Технології переробки і утилізації виробів

Спеціалізоване друкарське і післядрукарське обладнання

  •                   Друкарське обладнання спец видів друку – 1
  •                   Обладнання після друкарських процесів – 2

Захист інформації в комп’ютеризованих системах

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Педагогіка вищої школи

Англійська мова (німецька, французська, іспанська) для науковців 1

Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології

Моделювання засобами векторної алгебри  і теорії поля

Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв

  •            Програмна інженерія – 1
  •            Автоматизація технологічних процесів і виробництва – 2

Проблемно-орієнтовні засоби управління

Цифрова обробка аудіо- і відеоінформації

Математичне моделювання систем і процесів

Основи сталого розвитку суспільства

Англійська мова (німецька, французська, іспанська) для науковців

  •             Англійська мова (німецька, французська, іспанська) для науковців – 1
  •             Англійська мова (німецька, французська, іспанська) для науковців – 2

Фізико-хімічні методи аналізу

Основи трибології

Відтворення тонового градієнта засобами репродукування

Системи створення навчальних дистанційних курсів

Наукові дослідження за темою магістерської дисертації