8.05150102 Технологія електронних мультимедійних видань

Інтелектуальна власність

Охорона праці в галузі

Цивільний захист

Філософські проблеми наукового пізнання

Основи наукових досліджень

Патентознавство та авторське право

Математичні методи оптимізації

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва

  • Проектування інфраструктури виробництва
  • Управління проектами

Виробнича логістика

Основи теорії прийняття рішень

Технології переробки і утилізації виробів

Спеціалізоване друкарське і післядрукарське обладнання

  • Друкарське обладнання спеціальних видів друку
  • Обладнання післядрукарських процесів

Захист інформації в комп’ютеризованих системах

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Педагогіка вищої школи

Іноземна мова для науковців 1

Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології

Моделювання засобами векторної алгебри  і теорії поля

Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв

  • Програмна інженерія
  • Автоматизація технологічних процесів і виробництва

Проблемно-орієнтовні засоби управління

Цифрова обробка аудіо- і відеоінформації

Математичне моделювання систем і процесів

Основи сталого розвитку суспільства

Іноземна мова для науковців 2

Проектування програмно-технічних комплексів мультимедійних видань

Кросмедійні технології в поліграфії

Відтворення тонового градієнта засобами репродукування

Системи створення навчальних дистанційних курсів