7.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

Виробнича логістика

Електронна комерція

Ергономіка

Захист інформації в комп’ютеризованих системах

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва

  • Проектування інфраструктури виробництва
  • Управління проектами

Іноземна мова професійного спрямування

Інтелектуальна власність

Комп’ютеризовані технології підготовки і контролю матеріалів

  • Підготовка матеріалів
  • Методи і засоби контролю технологічної придатності матеріалів

Матеріали зі спеціальними властивостями

Науково-практичні основи виготовлення пластикових карток

Нормативна документація та системи управління якістю поліграфічних виробництв

Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням

Основи теорії прийняття рішень

Охорона праці в галузі

Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології

Спеціалізоване друкарське і післядрукарське обладнання

  • Друкарське обладнання спеціальних видів друку
  • Обладнання післядрукарських процесів

Технології і обладнання пакувального виробництва

Технології переробки і утилізації виробів

Цивільний захист

Чинники успішного працевлаштування за фахом