7.05150103 Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв

  • Програмна інженерія
  • Автоматизація технологічних процесів і виробництва

Виробнича логістика

Електронна комерція

Ергономіка

Захист інформації в комп’ютеризованих системах

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва

  • Проектування інфраструктури виробництва
  • Управління проектами

Іноземна мова професійного спрямування

Інтелектуальна власність

Кросмедійні технології в поліграфії

Науково-практичні основи виготовлення пластикових карток

Основи теорії прийняття рішень

Охорона праці в галузі

Проблемно-орієнтовні засоби управління

Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології

Спеціалізоване друкарське і післядрукарське обладнання

  • Друкарське обладнання спеціальних видів друку
  • Обладнання післядрукарських процесів

Технології і обладнання пакувального виробництва

Технології переробки і утилізації виробів

Цифрова обробка аудіо- і відео інформації

Чинники успішного працевлаштування за фахом