7.05150102 Технології електронних мультимедійних видань

Інтелектуальна власність

Охорона праці в галузі

Цивільний захист

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва

  • Прoектування інфраструктури виробництва – 1
  •  Управління проектами – 2

Виробнича логістика

Технології переробки і утилізації виробів

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Англійська мова (німецька, французька, іспанська) професійного спрямування

Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології

Основи теорії прийняття рішень

Кросмедійні технології в поліграфії

Програмно-технічні засоби мультимедійних видань

Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв

  • Програмна інженерія – 1
  • Автоматизація технологічних процесів і виробництва – 2

Нормативна документація та системи управління якістю поліграфічних виробництв

Цифрова обробка аудіо- і відео інформації

Ергономіка

Науково-практичні основи виготовлення пластикових карток

Електронна комерція

Захист інформації в комп’ютеризованих системах

Електронна комерція

Спеціалізоване друкарське і післядрукарське обладнання-1

  • Друкарське обладнання спеціальних видів друку
  • Обладнання післядрукарських процесів