6.051501 Видавничо-поліграфічна справа

Історія України

Українська мова

 •       Українська мова-1
 •       Українська мова-2

Вступ до англійської мови (німецької, французької, іспанської) гуманітарного спрямування

Філософія

Вища математика

 •       Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до мат. Аналізу – 1
 •       Інтегральне числення. Функції однієї змінної. Диференціальні рівняння – 2
 •       Елементи теорії поля і теорія рядів – 3
 •       Основи теорії надійності – 4

Фізика

 •       Механіка і молекулярна фізика – 1
 •       Електрика і магнетизм – 2
 •       Оптика і квантова фізика

Інженерна та комп’ютерна графіка

 •        Інженерна графіка – 1
 •        Комп’ютерна графіка – 2

Фізико-хімічні основи технологій поліграфічних виробництв

Теоретична і прикладна механіка

Інформатика

 •       Основи програмування та алгоритмічні мови – 1
 •       Системне програмування та операційні системи – 2
 •       Організація баз даних – 3
 •       Комп’ютерні мережі – 4

Екологія

Вступ до спеціальності

Комп’ютеризовані редакційно видавничі процеси

Основи електротехніки та електроніки

Загальне матеріалознавство

Естетика

Видавничо-поліграфічні матеріали

Технологія видавничо-поліграфічного виробництва

 •         Додрукарські і друкарські процеси – 1
 •         Післядрукарські та обробні процеси – 2
 •         Спеціальні види друку – 3

Теоретичні основи цифрової ілюстрації

 •          Теорія матриць. Статистичні основи обробки матриць – 1
 •          Теоретичні основи цифрового рисунку – 2

Схемотехніка

 •         Схемотехніка ЕОМ – 1
 •         Спеціалізовані КВС і репросистеми видавничо-поліграфічних виробництв – 3

ЕОМ і мікропроцесорні системи

Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації

Логіка

Історія української культури

Теорія кольору

Метрологія і стандартизація

Політологія

Безпека життєдіяльності

Технологія обробки інформації

 •         Обробка текстової інформації – 1
 •         Обробка графічної інформації – 2

Технологія фотореєстраційних процесів

Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв

 •         Додрукарське обладнання -1
 •         Друкарське обладнання – 2

Технології електронних видань

Технології створення мультимедійних продуктів

Основи економічної теорії

Англійська мова (німецька, французська, іспанська) професійного спрямування

Психологія

Об’єктно орієнтоване програмування на Web-сервері

Програмні продукти верстки складних та науково-технічних видань

Мультимедійні технології відновлення раритених видань

Основи охорони праці

Економіка і організація видавничо-поліграфічних виробництв

Системотехніка автоматизованих видавничо-поліграфічних комплексів

 •            Системотехніка КВС – 1
 •            Проектування і розрахунок КВС – 2

Проектування виданичо-поліграфічного виробництва

 •            Проектування технологічних процесів – 1
 •            Проектування і розрахунки виробничих процесів – 2

Автоматизоване проектування видань і паковань

Технології захисту

 •            Технології захисту друкованих видань – 1
 •            Технології захисту електронних та мультимедійних видань – 2

Основи конституційного права

Цифрова фотографія

Дизайн шрифтів

Технологічні матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

Системи контролю і управління властивостями матеріалів

Дизайн видань і паковань

Технології позошитного скріплення блоків

Технології створення web-сторінок

Програмні продукти верстки складних та науково-технічних видань