Киричок П.О., Роїк Т.А., Морозов А.С. Метали і композиційні матеріали в поліграфії: Навчальний посібник. – К.: НТУУ „КПІ”, 2011.- 228 с.

Посібник присвячений питанням впливу складу, структури, методів виготовлення на властивості литих та композиційних матеріалів для поліграфічної техніки.