Іваницька Є. О. Студія з оброблення електронних та мультимедійних видань/Єлизавета Іваницька. — Рукопис

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань». — ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016.

Розроблено проект студії з оброблення електронних та мультимедійних видань, що базується на новітніх технологіях та сучасному апаратно-програмному забезпеченні.

У ході роботи над проектом було визначено виробничо-технічні характеристики 5 типових продуктів, які виготовляються даною студією, на основі чого був проведений розрахунок розгорнутого промислового завдання та виробничого завдання на кожний етап технологічного процесу. Запроектовано технологічні та виробничі процеси, обрано програмне та апаратне забезпечення, розраховано необхідну кількість устаткування та робочих місць, кількість працівників та техніко-економічні показники проекту. Представлено план приміщення з розташуванням робочихмісць та схему комп’ютерної мережі підприємства. Розробка відповідає сучасним вимогам до інженерно-технічного забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва.

Ключові слова: мультимедійне видання, тестування, студія звукозапису, звукове електронне видання, комп’ютерна мережа, апаратно-програмне забезпечення.