Юрчук А. С. Перевидання книжки «Люк Бессон «Артур и месть Урдалака»» з детальним розробленням процесу виготовлення суцільної палітурки – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.

Курсова робота присвячена розробленню ефективного технологічного процесу перевидання книжки з розробленням конструкції видання-проекту, підбором найдоцільнішого обладнання та матеріалів, методів та засобів контролю, а також з детальним розробленням процесу виготовлення суцільної палітурки.
Для вирішення поставленого завдання у курсовій роботі було проаналізовано видання зразок, із визначенням недоліків у поліграфічному виконанні та запропоновано зміни у конструкції, у художньому оформлення для покращення естетичних та експлуатаційних властивостей видання-проекту.
На основі запропонованих змін було обрано відповідне обладнання та матеріали, методи та засоби контролю, підібрано відповідний технологічний процес, а також розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.
За індивідуальним завданням було складено аналітичний огляд на тему «Електронний спуск полос. Програмні продукти, переваги, недоліки, сфера та особливості застосування». Окрім цього було розроблено частковий технологічний процес виготовлення суцільної (інтегральної) палітурки, розроблено алгоритм даного процесу та складено маршрутно-технологічну карту з вибором обладнання, матеріалів, технологічних режимів, методів та засобів контролю.
Спроектований технологічний процес перевидання книжки Люка Бессона «Артур и месть Урдалака» показує стан розвитку тетнологій видавничо-поліграфічних виробництв на сучасному етапі, та відповідає завданню, що було поставлене для курсової роботи з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: Видання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали, Засоби контролю, СУЦІЛЬНА ПАЛІТУРКА, ТЕХНОЛОГІЯ «кОМП’ЮТЕР – ДРУКАРСЬКА ФОРМА»